• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

ALV op vrijdag 12 januari

Nieuws

Vrijdagavond  12 januari 2024 vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats.
Alle leden van Rensa Family Orion, alsmede ouders of verzorgers, zijn welkom. De financiële stukken worden aan het begin van de vergadering uitgereikt. Het bestuur zet hiervoor momenteel de laatste puntjes op de i. De concept-notulen zijn aan alle leden toegestuurd. De Agenda en het document ‘Missie en Visie’ zijn hieronder te vinden.

Men wordt verzocht zich vóór 29 november aan te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@orionvolleybal.nl

Gezien de erg lage opkomst tijdens de ALV in voorgaande jaren én de bespreking van enkele voor Rensa Family Orion belangrijke punten op de agenda, verwacht het bestuur, dat er vanuit ieder team minimaal twee afgevaardigden aanwezig zijn. Zo kunnen er die avond besluiten worden genomen en kan de koers voor de komende jaren bepaald worden.

Leden of ouders/verzorgers van leden die op voorhand punten hebben, welke tijdens de ALV besproken moeten worden, worden verzocht deze uiterlijk 28 december per e-mail te sturen aan info@orionvolleybal.nl

Het bestuur zal beoordelen of deze punten dan in de ALV behandeld kunnen worden of dat ze buiten de ALV om besproken worden.

Klik hier voor de agenda

Klik hier voor het document Missie en Visie