• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

ALV op vrijdag 1 december

Nieuws

 

De Algemene Ledenvergadering van Rensa Family Orion vindt plaats op vrijdagavond 1 december. Nadere informatie volgt nog, maar noteer deze datum alvast in de agenda.
Tijdens deze ALV staan onder meer de uitwerking en invulling van de Missie en Visie op de agenda, naast de financiële jaarstukken van seizoen 2022-2023 en de begroting van seizoen 2023-2024.
We verwachten dat er vanuit ieder team minimaal twee vertegenwoordigers aanwezig zijn tijdens de ALV.

 

Lees meer in de Nieuwsbrief november 2023