• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

SaZa en Orion gaan elkaar meer helpen

Nieuws

In het overleg met SaZa is afgesproken dat we de samenwerking verder willen verbeteren om de accommodatie en daarmee de trainingsfaciliteiten verder te verbeteren en te optimaliseren.
Dit vergt van iedereen een extra stapje, wat dan uiteindelijk dan ook ten goede komt aan iedereen. Hennie van Haarlem is namens het bestuur van Seesing Personeel | Orion degene die het overleg met Marien (SaZa) voert om dat verder vorm te geven.

In de onlangs gehouden bespreking zijn de volgende aandachtsgebieden naar voren gekomen waarvoor jullie aandacht wordt gevraagd:

Kleedkamers:

Vanuit Orion waren er klachten geuit over de kleedkamers (schoon, douches, kledinghaakjes) van de hal. SaZa heeft aangegeven dat hier beter en meer aandacht aan wordt gegeven. Zowel wat betreft de schoonmaak alsook de douches, waarvan er een aantal het nagenoeg niet meer deed. Daarvoor zijn inmiddels al verschillende initiatieven gestart. Van Orion-zijde mag SaZa dan natuurlijk ook verwachten dat wij de kleedkamers ook schoon achterlaten als we daar gebruik van hebben gemaakt. Graag jullie aandacht hiervoor.

Opruimen van materialen:

Er komen helaas klachten vanuit SaZa en het Graafschap College over het opruimen van materialen na een training. Dit is primair de verantwoordelijkheid van alle individuele Orion- leden en -teams. Of je nu speler, trainer of coach bent. Als gast van SaZa kunnen en mogen we alle materialen gebruiken, maar dienen alles wel netjes terug te zetten. Datzelfde geldt natuurlijk voor de Orion-materialen en -ballen. We zullen zorgvuldiger om moeten gaan met andermans en eigen materiaal en ballen. Het komt blijkbaar nog zeer regelmatig voor dat materiaal niet opgeruimd is als de laatste training is geweest. Dit leidt tot ongewenste situaties en irritaties. Iets wat we over en weer niet zouden moeten willen. Dus graag van iedereen aandacht voor het opruimen de SaZa- en Orion-materialen en -ballen.

20160912_rvg_opbouwploeg_2_30pct
De opbouwploeg van Orion zorgt dat alles altijd netjes aan kant komt. Foto: Robert van de Gevel.

Kantinediensten:

Er wordt gestreefd naar meer gezelligheid in de kantine. Naast barbezetting zal er ook meer aandacht worden besteed aan de aankleding van de kantine. Daarvoor wordt een plan gemaakt. Met name op de donderdagavondcompetitie zou het mooi zijn dat er meer beleving is. In het afgelopen jaar heeft Dames 5 daar een steentje aan bijgedragen door regelmatig op maandagen werkzaam te zijn. De verdiensten daarvan gaan in hun teampot voor het jaarlijkse teamuitje. Afgelopen periode is hierover ook overleg geweest met vertegenwoordigers van een aantal teams. Dus als teams en individuele leden willen we vragen of zij ook een steentje bij kunnen of willen dragen? Laat dit dan graag even aan Hennie weten.

Hiermee vertrouwen we erop, dat we als goede gebruikers van de hal daar de juiste aandacht en acties op ondernemen. Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

Martine Merkx-Willemsen
Bestuurslid Vrijwilligerszaken en Communicatie Seesing Personeel | Orion Volleybal