• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Spelregelvragen november

Nieuws, Spelregelvragen

Er is belangstelling voor een spelregel-rubriek op de website met als doel de spelregelkennis op te schroeven dan wel onder de aandacht te brengen.

De vorige maand waren dat de volgende vragen :

Vraag 1:

Ploeg A positioneert bij eigen serve 3 voorspelers aan het net op positie2-3.
Alle 3 voorspelers hebben de armen omhoog, bewegen niet eerder dan dat er is geserveerd, en staan zodanig dat ze voor 1 verdediger van ploeg B het zicht blokkeren richting de speler van ploeg A die aan serve is.
Tussen de 3 voorspelers en de serveerder van ploeg A worden 2 achterspelers neergezet die rechtop gaan staan met beide handen gevouwen op het (achter)hoofd,
en de ellebogen zo breed mogelijk.
De serveerder van ploeg A staat rechts in het servicevak (positie1) en voert een diagonale serve uit (over positie3-4) richting een verdediger van ploeg B,
die vrij zicht heeft op bal en serveerder.
De scheidsrechter fluit af voor schermen en geeft punt en serve aan ploeg B
a. Juiste beslissing van de scheidsrechter
b. Foute beslissing van de scheidsrechter
Antwoord: b

Vraag 2:

Dezelfde situatie als de vorige vraag.
Echter, de serveerder van ploeg A voert nu een sprongserve uit (over positie2-3) richting een verdediger van ploeg B.
De scheidsrechter fluit af voor schermen en geeft punt en serve aan ploeg B
a. Juiste beslissing van de scheidsrechter
b. Foute beslissing van de scheidsrechter
Antwoord: b

Volgens het spelregelboekje:
12.5.1 De spelers van het team aan service mogen de serveerder en de baan van de bal niet door een individueel of groepsscherm aan het zicht van de tegenstander onttrekken.
12.5.2 Een speler of groep spelers van het team aan service maakt een scherm door op het moment van de service de armen te bewegen, te springen, zich zijdelings te bewegen tijdens het uitvoeren van de service, of door bij elkaar te gaan staan om de serveerder en de baan van de bal aan het zicht van de tegenstander te onttrekken.

Er is volop discussie over interpretatie van deze spelregel, iedereen doet het, en toch reageert een ploeg als door een wesp gestoken als een scheidsrechter hier voor fluit.
Wat heb ik gedaan? Ik heb 10 mensen die betrokken zijn bij onze topteams het volgende gevraagd: welke situaties zien zij als schermen?
Of zorg je er voor altijd op tijd bij een bal te zijn, omdat je je prestatie niet wil laten afhangen van een scheidsrechter?
Op basis van de 3 reacties die ik heb ontvangen, fluit ik voor scherm als er achterspelers meedoen EN er zonder sprongserve overheen wordt geserveerd.

De nieuwe vragen van de maand november :

Vraag 1:

De teller ziet op het DWF (Digitaal Wedstrijd Formulier) dat speler met rugnr 2 moet gaan serveren.
Echter, de speler met rugnr 11 pakt de bal en loopt naar het servicevak.
Op welk moment moet de teller roepen “Scheidsrechter, opstellingsfout” ?
a. vlak voordat de scheidsrechter fluit voor de serve.
b. direct na de serve.
c. als de bal het netvlak is gepasseerd.
d. dit is geen taak voor de teller, maar voor de scheidsrechter.

Vraag 2:

DVC H1 is in een thuiswedstrijd in de 3e divisie goed op dreef tegen Phoenix H2: het staat 2-1 in sets, en 21-14 in de 4e set.
Op dat moment geeft de aanvoerder van Phoenix aan de scheidsrechter door dat speler11 van DVC niet op het wedstrijdformulier staat.
Blijkt dat deze speler vanaf de beginopstelling van de 3e set onafgebroken mee heeft gespeeld.
Welke ploeg is aan serve als de wedstrijd wordt hervat?
Bij welke stand wordt de wedstrijd hervat?
a. DVC; 2-1 in sets en 21-14
b. Phoenix; 1-2 in sets en 14-21
c. Phoenix; 1-2 in sets en 14-0
d. Phoenix; 2-1 in sets en 14-0

Rob Buiting

Klik hier voor een overzicht van de spelregelvragen.