• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Sponsor Ubbink verantwoord ondernemer

Nieuws, Sponsornieuws

Ecologische voetafdruk sterk beperkt

Orion-sponsor Ubbink Nederland in Doesburg heeft onlangs het certificaat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) behaald. Ubbink streeft ernaar alle bedrijfsprocessen te optimaliseren, zodat de ecologische voetafdruk zoveel mogelijk wordt beperkt. Ubbink bereikte de certificering van de MVO Prestatieladder op niveau 4 bereikt.

Woensdag 3 december 2014 ontving Henk-Jan Wegman, algemeen directeur Ubbink, officieel het certificaat van Ton Wessels, Business Development & Sales van certificeerder Lloyds. Met deze certificering maakt Ubbink haar MVO-beleid en -prestaties transparant. Pro-actief en strak gedocumenteerd.

20141204_Ubbink
Ton Wessels (links) overhandigt het certificaat aan Ubbink-directeur Henk-Jan Wegman.

Volgens de certificeerder heeft Ubbink het niveau 4 van de MVO Prestatieladder, scope ‘Ontwikkeling, verkoop en productie van kunststof producten voor de bouw- en installatieindustrie’ aangetoond op basis van ontplooide activiteiten binnen en buiten de branche. Daarnaast worden de pro-actieve houding en uitstraling van de organisatie en de ketenverantwoordelijkheid die wordt genomen (zoals stakeholder-management klanten en leveranciers) genoemd.
Stakeholders binnen en buiten de branche hebben aantoonbaar invloed op de beleidsbepaling. Het volledig gedocumenteerde en transparante systeem voor alle 33 indicatoren en de brede en diepe benadering van de stakeholders en indicatoren zijn zeer positief beoordeeld.
De MVO Prestatieladder bestaat uit vijf niveaus. Op niveau 1 tot 3 ontwikkelt de betrokkenheid van stakeholders zich van direct belanghebbenden tot indirect betrokkenen en branche. Op niveau 4 en 5 zijn ook de keten en de samenleving stakeholders en kijkt Ubbink dus ver over de grenzen van de eigen organisatie heen.
Ubbink is het 17e bedrijf in Nederland en het 2e in de Bouw met een MVO 4 certificaat. Niveau 4 toont aan dat je je als organisatie in de volledige keten beweegt en je partners betrekt bij de doorlopende zoektocht naar verduurzaming van je dienstverlening. Slechts 16 organisaties in Nederland, waarvan 1 in de bouw, behaalden dit niveau en Ubbink is de 17e, respectievelijk 2e. Ubbink is trots op deze erkenning voor haar duurzame inspanningen en ambities op zowel menselijk, maatschappelijk en milieuvlak.