• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Historie

Orion ABC

Vrijdag 5 september 2014 Orion 45 jaar

Vrijdag 5 september 1969 zag Volleybalvereniging Orion het levenslicht. Het was een heel gepuzzel voor oud-voorzitter Roel Booij om de juiste datum boven water te krijgen. Verschillende data circuleerden: 18-9-1969, 20-11-1969 en uiteindelijk 5-9-1969. Veel mensen hanteren data, die niet altijd betrouwbaar blijken.

Zo meldt de notulist in het jubileumnummer van 1981 het volgende: Tijdens de ledenvergadering in De Heezenpoort, aanwezig waren 39 leden, werd de nieuwe naam voor de vereniging DVC-Phoenix gekozen. In totaal kwamen 17 nieuwe ideeën uit de bus, maar de meeste namen werden via een boe-geroep terzijde gelegd. Uiteindelijk bleef een drietal namen over. Dit waren ‘County’ (Engelse woord voor Graafschap), Volvedo (Volleybalvereniging Doetinchem) en Orion (Sterrenbeeld). Met grote meerderheid van stemmen werd ‘Orion’ – inzending van Marianne Sloot – als nieuwe naam aangenomen. Tot zover de notulist.
Roel weet na enig speurwerk in het Streekarchief Brewinc te Doetinchem te vertellen, dat de juiste datum 5 september 1969 is. Tijdens een ledenvergadering in De Heezenpoort op die datum, aanwezig 54 leden met Tjeerd de Vries, voorzitter ad interim, kwam de nieuwe naam uit de hoed. Roel: ,,Ik kan me dit nog zo goed herinneren, omdat Tjeerd de wedstrijdfluit hanteerde doordat de voorzittershamer ontbrak.’’ In die vergadering werd vervolgens Roel Raterink gekozen tot voorzitter.
In de loop der tijd onderging het sterrenbeeld Orion om commerciële redenen herhaaldelijk een gedaantewisseling, maar ‘Orion’ bleef hoe dan ook overeind: Quick-Orion, Ubbink-Orion, Mepal-Orion, Normis-Orion, Nefit-Orion, Protect Eye-Orion, D•O•C•STAP-Orion en Langhenkel-Orion.
Toevallig of niet, maar juist in het 45-e jubileumjaar is de vereniging nog sponsorloos. De club gaat op dit moment door het leven als ‘Orion Volleybal Doetinchem’.
De vereniging hoopt in de loop van het jubileumjaar verschillende activiteiten te ontplooien. In die activiteiten zal het getal ‘45’ de sleutel zijn. De Evenementencommissie (Sabine Thuis en Margot Hendriksen) is een jaarplan aan het uitwerken dat binnenkort wordt gepresenteerd. Daarnaast zal een werkgroep aan de slag gaan om een jubileumboek of -uitgave van de vroegere Orion Expres uit te geven.

Hieronder zijn de eerdere jubileumuitgaven in te zien. Het gaat hier om ‘volleybal in Doetinchem’. Dus ook wat er aan Orion vooraf ging. Vandaar de afwijkende jaartallen.

De geschiedenis van Orion (volleybal in Doetinchem) wordt op deze webpagina voor ieder toegankelijk gemaakt. Het is de redactie bekend, dat het nodige materiaal nog ontbreekt. Weliswaar beschikt het Streekarchief Regio Achterhoek over diverse historische Orion-stukken, maar er moet nog veel meer zijn onder oude leden. Op de website van het Streekarchief is te zien welke materiaal daar is opgeslagen en te vinden: tik in ‘Zoeken naar Orion’.

Mochten er bij leden foto’s, filmpjes of krantenknipsels aanwezig zijn, stel deze dan beschikbaar voor de website.  Je kunt contact opnemen met:
Lambiek Knepflé 0314-366852 of e-mail

 

Onderwerpen:

Europacup

Landskampioenschappen

Jubileumnummer 25 jaar volleybal in Doetinchem

Jubileumnummer 35 jaar volleybal in Doetinchem

Jubileumnummer 50 jaar volleybal in Doetinchem

 
Europacup-historie 
Landskampioenschappen
ubileumnr. 25 jaar Volleyl Doetinchem
Jubileumnr. 35 jaar Volleybal Doetinchem
Jubileumnr. 50 jaar Volleybal Doetinchem
Bijzondere leden volgt nog
Orion Expres

De geschiedenis van Orion per seizoen

seizoen 1969-1970
seizoen 1970-1971
seizoen 1971-1972
seizoen 1972-1973 klik hier
seizoen 1973-1974 klik hier
seizoen 1974-1975 klik hier
seizoen 1975-1976 klik hier
seizoen 1976-1977 klik hier

seizoen 1977-1978
seizoen 1978-1979
seizoen 1979-1980
seizoen 1980-1981


seizoen 1981-1982
seizoen 1982-1983 klik hier
seizoen 1983-1984 klik hier
seizoen 1984-1985 klik hier


seizoen 1985-1986 klik hier
seizoen 1986-1987 klik hier
seizoen 1987-1988 klik hier

seizoen 1988-1989

seizoen 1989-1990
seizoen 1990-1991
seizoen 1991-1992

seizoen 1992-1993
seizoen 1993-1994
seizoen 1994-1995
seizoen 1995-1996
seizoen 1996-1997
seizoen 1997-1998


seizoen 1998-1999
seizoen 1999-2000
seizoen 2000-2001
seizoen 2001-2002


seizoen 2002-2003


seizoen 2003-2004


seizoen 2004-2005
seizoen 2005-2006
seizoen 2006-2007
seizoen 2007-2008 klik hier
seizoen 2008-2009 klik hier

seizoen 2009-2010 klik hier
seizoen 2010-2011 klik hier

(de seizoenen worden de komende tijd één voor één toegevoegd aan deze pagina!)