• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

20151015_Logo Vriendenclub

Wat doet de Vriendenclub?

De Vriendenclub, de steun en toeverlaat van Rensa Family Orion, vierde in het seizoen 2020-2021 het derde lustrum. Nu is de club inmiddels op weg naar het vierde lustrum. En hoopt met Dames 1, Heren 2 en 3 succes te oogsten in de competitie 2022-2023.

In het seizoen 2005-2006 werd het startschot gegeven voor de Vriendenclub. Doel was Dames 1 op weg te helpen naar een plaats in de B-Leage. Helaas werd de gewenste promotie op een haar na gemist, maar de Vriendenclub bleef overeind.

Aanvankelijk functioneerde de Vriendenclub alléén voor Dames 1. Gaandeweg kwamen er Dames 2, Heren 2 en Heren 3 bij. Oefenpotjes over de grens,  vervoerskosten, shirtsponsoring, consumptie na een gewonnen wedstrijd, het zat er allemaal in. De familie van de dames en de heren en vele, vele anderen zorgden voor een flink spaarpotje, waaruit die extraatjes werden betaald. Het was een zwaan-kleef-aan effect, dat vele vrienden opleverde. Een aantal dat vanaf de oprichting tot vandaag vrijwel constant is gebleven.

De Vriendenclub is sinds december 2014 een stichting en daarmee een rechtspersoon. Dat schept meer structuur en zekerheid als er ooit problemen zouden komen. Ze staat dus los van de vereniging. De doelstelling is hetzelfde.
Vrijwel alle uitgaven, die buiten de verenigingsbegroting vallen, komen voor  rekening van de Vriendenclub. De helft van de vriendenbijdragen gaat  op aan vervoer naar uitwedstrijden,  terwijl royaal in de buidel wordt getast bij trainingskampen.
De Vriendenclub verzorgt en financiert daarnaast de Tribune-Info, het wedstrijdbulletin, bij thuiswedstrijden.

Een vereniging als Rensa Family Orion kan de steun van deze club enthousiaste mensen na 17 jaar niet meer missen. Het bestuur van de vereniging vindt dit een groot compliment waard voor alle vrienden, maar ook voor de gangmakers.

De start van elk seizoen gaat gepaard met de inmiddels traditionele flyer-actie. Daarbij rijst iedere keer de vraag of het aantal vrienden op peil kan worden gehouden.

 

Bestuur Vriendenclub:

Holmer Bruggink

Luc Wortelboer

Hans Albers