• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Orion historie seizoen 1969-1970

Hoogtepunten seizoen 1969- 1970 

  • Op 5 september 1969 gaan de bestaande verenigingen DVC en Phoenix (Reeds in 1968 gefuseerd met VDS) op in Sportvereniging DVC/Phoenix; tijdens de jaarvergadering wordt Roel Raterink voorzitter
  • Op 20 november 1969 wordt in de ledenvergadering met meerderheid van de stemmen gekozen voor de naam ‘ORION’ (inzending Marianne Sloot).
  • Dames 1 kampioen overgangsklasse, maar geen promotie na PD-wedstrijden.

Bovenstaande punten zijn opgesteld op basis van verslagen in Orion Expres of jubileum Expressen.
Toch is er altijd veel discussie of deze feiten exact juist zijn weergegeven.
Bij een eerder jubileum werd onderstaande als uitgangspunt gebruikt. Eén ding blijft zeker: Orion is opgericht in de 2e helft van 1969.

,,Vrijdag 5 september 1969 zag Volleybalvereniging Orion het levenslicht. Het was een heel gepuzzel voor oud-voorzitter Roel Booij om de juiste datum boven water te krijgen. Verschillende data circuleerden: 18-9-1969, 20-11-1969 en uiteindelijk 5-9-1969. Veel mensen hanteren data, die niet altijd betrouwbaar blijken.

Zo meldt de notulist in het jubileumnummer van 1981 het volgende: Tijdens de ledenvergadering in De Heezenpoort, aanwezig waren 39 leden, werd de nieuwe naam voor de vereniging DVC-Phoenix gekozen. In totaal kwamen 17 nieuwe ideeën uit de bus, maar de meeste namen werden via een boe-geroep terzijde gelegd. Uiteindelijk bleef een drietal namen over. Dit waren ‘County’ (Engelse woord voor Graafschap), Volvedo (Volleybalvereniging Doetinchem) en Orion (Sterrenbeeld). Met grote meerderheid van stemmen werd ‘Orion’ – inzending van Marianne Sloot – als nieuwe naam aangenomen. Tot zover de notulist.
Roel weet na enig speurwerk in het Streekarchief Brewinc te Doetinchem te vertellen, dat de juiste datum 5 september 1969 is. Tijdens een ledenvergadering in De Heezenpoort op die datum, aanwezig 54 leden met Tjeerd de Vries, voorzitter ad interim, kwam de nieuwe naam uit de hoed. Roel: ,,Ik kan me dit nog zo goed herinneren, omdat Tjeerd de wedstrijdfluit hanteerde doordat de voorzittershamer ontbrak.’’ In die vergadering werd vervolgens Roel Raterink gekozen tot voorzitter.
In de loop der tijd onderging het sterrenbeeld Orion om commerciële redenen herhaaldelijk een gedaantewisseling, maar ‘Orion’ bleef hoe dan ook overeind: Quick-Orion, Ubbink-Orion, Mepal-Orion, Normis-Orion, Nefit-Orion, Protect Eye-Orion, D•O•C•STAP-Orion en Langhenkel-Orion.”

Foto’s / artikelen