• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Sluit je aan bij Werkgroepen

Nieuws

Tijdens en na de Algemene Ledenvergadering van medio januari heeft een aantal leden en ouders zich aangemeld om samen met bestuursleden de doelstellingen voor de komende jaren verder uit te werken en in concrete acties om te zetten.

Dat betekent dat er drie werkgroepen aan de slag gaan. Dit zijn:

– een (eigen) beachaccommodatie realiseren

– jeugdleden meer betrekken bij de vereniging

– communicatie, website en sociale media

Om een centrale start met de werkgroepen te maken, hebben we vrijdag 19 april van 19.30 uur tot 21.00 uur een gezamenlijke bijeenkomst gepland in de kantine van de SaZa Topsporthal.

Hoewel we een basis hebben voor elke werkgroep, geldt voor alle drie dat een bredere vertegenwoordiging vanuit teams en ouders zeer welkom is. Daarom nodigen we jullie uit om 19 april ook aanwezig te zijn en aan te sluiten bij een werkgroep waaraan je graag een bijdrage wilt leveren.

Samen zijn we Rensa Family Orion en samen maken we onze doelen waar. In het veld, maar ook daarbuiten. Zorg daarom dat je 19 april ook aanwezig bent en meedenkt over het waarmaken van onze doelen.