Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Contributie

Voor nieuwe leden is het verplicht dat zij (of hun wettelijke vertegenwoordiger) toestemming geven voor het automatisch incasseren van de verschuldigde bonds- en verenigingscontributie.

Inschrijving kan op ieder moment via een inschrijfformulier en kost € 12,-.  De betaling vindt plaats bij de eerste contributie-incasso. Indien iemand in de loop van het boekjaar lid wordt, wordt de contributie naar rato verlaagd. Hierbij wordt een seizoen geacht te duren van half augustus tot half juni (10 maanden). Hierbij wordt per volle maand zonder lidmaatschap een korting van 10% verrekend met een maximum van 70%.

Clubcontributie

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en bedraagt, per kwartaal, voor het seizoen 2016-2017:

Contributie Prestatietoeslag
(indien van toepassing)
Totaal
Senioren € 89,00 € 21,00 € 110,00
A/B jeugd € 75,00 € 19,00 € 94,00
C jeugd € 60,00 € 19,00 € 79,00
CMV/Recreanten € 56,00 € 19,00 € 75,00

Voor leden die zijn ingedeeld bij een team dat normaliter minimaal twee keer per week traint wordt de contributie verhoogd met een prestatietoeslag. Dit geldt ook voor recreanten die bij twee teams trainen. Het speelniveau per 30 augustus is hiervoor bepalend. Het basisbedrag contributie is inclusief de Nevobo- en kledingtoeslag. De kledingtoeslag is ingevoerd met ingang van het seizoen 2013-2014 en bedraagt € 4,- per kwartaal.

Deze contributie is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van september 2016. Daarbij is gekozen om alle elementen met 6% te verhogen, de contributie en de prestatietoeslag.

Incasso

De contributie wordt in de maanden juli, oktober, januari en april automatisch geïncasseerd. De leden worden vooraf per e-mail en via de website op de hoogte gesteld van de exacte incassodatum.  Bij een aanmaning wordt per keer € 2,50 in rekening gebracht.

Beëindiging lidmaatschap

Het beëindigen van het lidmaatschap kan per halfjaar plaatsvinden, en wel per 1 juli of per 1 januari.

In verband met de reglementaire opzegtermijn van vier weken betekent dit dat de afmelding vier weken vóór de gewenste datum van 1 juli of 1 januari ontvangen moet zijn via de ledenadministratie.
Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk via de ledenadministratie (Postbus 492, 7000 AL Doetinchem) of via e-mail met dit afmeldingsformulier , invullen en opsturen. Afmelding via e-mail zal worden bevestigd door de ledenadministratie.
De datum van ontvangst door de ledenadministratie is bepalend.

E-mail: ledenadministratie@orionvolleybal.nl

Deze contributieregeling is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van september 2016.