• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Achterhoekse Volleybal Academie

Nieuws

Nevobo Oost draagt Regiotrainingen over aan Orion

De Nevobo heeft de afgelopen jaren in de verschillende regio’s de Regiotrainingen verzelfstandigd. Doetinchem was de laatste locatie in Regio Oost waar de regiotrainingen nog onder de verantwoordelijkheid van de Nevobo georganiseerd werden. Met de oprichting van de Achterhoekse Volleybal Academie zal ook deze locatie zelfstandig verder gaan.

20170705_logo_ava_2

Een nieuwe visie op talentontwikkeling heeft de Nevobo doen besluiten om de verenigingen een grotere rol te laten spelen in het opleiden van volleybaltalenten. Het overdragen van de regiotrainingen aan regionale initiatieven, zoals de Achterhoekse Volleybal Academie, is onderdeel van de herstructurering.
Vanuit Seesing Personeel | Orion is de ambitie geuit om Regiotrainingen te in de Achterhoek te continueren. Daarbij is vanaf het begin gekozen voor een zelfstandig initiatief, los van een vereniging. Doel is om een Achterhoekse Volleybal Academie neer te zetten ten gunste van alle facetten van het volleybal in de regio Achterhoek. Een werkgroep met regionale betrokkenen heeft in samenwerking met de Nevobo deze verzelfstandiging verder vorm gegeven.
In het eerste jaar zal er toegewerkt worden naar een soepele overdracht. De Nevobo zal voor komend seizoen de inschrijvingen nog organiseren. Verder zal de Stichting Achterhoekse Volleybal Academie opgericht worden en wordt een bestuur samengesteld en geïnstalleerd. Vanaf het tweede seizoen zal de stichting volledig zelfstandig opereren.
De Achterhoekse Volleybal Academie heeft niet alleen de ambitie om zich te richten op het indoor volleybal, maar zal dat verder gaan uitbreiden met beachvolleybal, opleidingen van trainers en coaches en het verzorgen van clinics en masterclasses.