• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

ALV op vrijdag 12 november

Nieuws

Vrijdagavond 12 november vindt de Algemene Leden Vergadering van Rabobank Orion Volleybal plaats. De aanvang is 19.45 uur in het kantoor van Confirm Accountants, Gildenbroederstraat 6 te Doetinchem.

Leden zijn vanaf 19.30 uur welkom. Na de vergadering is er gelegenheid na te praten en te drinken met elkaar. De organisatie wil graag weten hoeveel leden er komen, zodat daarmee met de inkoop rekening kan worden gehouden. Aanmelden kan door vóór woensdag 10 november een e-mail te sturen naar info@orionvolleybal.nl.

Leden of ouders/verzorgers van leden die op voorhand punten hebben, welke tijdens de ALV
besproken moeten worden, worden verzocht deze uiterlijk 8 november per e-mail te sturen aan info@orionvolleybal.nl.

Op de agenda staat onder meer de verkiezing van een nieuwe voorzitter en een penningmeester. Daarnaast moeten er besluiten worden genomen over de verenigingsorganisatie, het vrijwilligersbeleid en het kledingbeleid. En natuurlijk komt ook de begroting voor het komend jaar aan de orde.