• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Competitie niet uitgespeeld

Nieuws

De huidige coronamaatregelen blijven tot in ieder geval 10 februari van kracht, waardoor het helaas onmogelijk blijkt om de huidige competitie uit te spelen. Daarom is door de Nevobo besloten dat er geen P/D plaatsvindt in het seizoen 2020-2021.

Dinsdag 12 januari is door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge medegedeeld, dat de huidige lockdown wordt verlengd tot in ieder geval woensdag 10 februari. Dit houdt in dat het dit seizoen niet meer mogelijk is een (halve) competitie uit te spelen.
Zoals bij de start van de competitie gecommuniceerd, kunnen we daardoor niet tot een Promotie/Degradatie (P/D) richting het volgende seizoen komen. Dit geldt voor de niveaus Topdivisie en lager.

Scenario’s herstart competitie niet haalbaar 
Waar eerder scenario 1 (herstart competitie begin januari) en scenario 3 (verlenging van het seizoen ten behoeve van P/D) al niet meer haalbaar bleken, komt nu ook het laatst mogelijke scenario te vervallen, namelijk scenario 2. Hierbij hoopten we op de mogelijkheid tot het uitspelen van een halve competitie, maar gezien de verlenging van de lockdown is dit niet meer haalbaar.

Zodra het coronavirus het toelaat, wil de bond weer wedstrijden organiseren. Deze wedstrijden vinden voor zoveel mogelijk plaats conform de resterende wedstrijdschema’s binnen de huidige poules. Zoals eerder aangegeven vindt er geen P/D plaats, maar zorg de bond er hiermee voor dat er weer zoveel mogelijk gevolleybald kan worden. Wel maakt de Nevobo eerst een inventarisatie welke teams willen spelen.

Voorbereiding volgend seizoen 
De Nevobo gaat zich in de aankomende periode voorbereiden op het volgende seizoen. De mogelijkheid voor horizontale instroom op hogere niveaus is al geboden. Voor de niveaus 1e klasse en lager gaat de bond met de Bondsraad in gesprek om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk teams op hun eigen niveau kunnen spelen. Hierover verwacht de Nevobo binnenkort te kunnen informeren.

 

 

Klik hier voor coronamededelingen Nevobo.