• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Concrete plannen toekomst Orion

Nieuws

Samen met een groep enthousiaste leden en vrijwilligers hebben we afgelopen voorjaar gesproken over de toekomst van onze mooie vereniging. Tijdens die avond stond de vraag centraal hoe we als Rensa Family Orion de komende seizoenen willen doorontwikkelen en welke onderdelen van onze missie en visie we als eerste gaan oppakken.

Op basis van de uitkomsten van die avond hebben we voor de zomer gewerkt aan zes strategische doelstellingen. Nu is het moment om die doelstellingen samen met jullie uit te werken tot concrete plannen.

Allereerst de zes punten die we prioriteit geven:

 beachvolleybal realiseren

Een eigen (of met andere verenigingen gedeelde) beachaccommodatie is onmisbaar voor de verdere groei van Orion.

– bestuur en commissies verder bemensen

Een blijvende uitdaging. Zonder vrijwilligers die de commissies versterken, kunnen we activiteiten, evenementen en zelfs wedstrijden niet goed organiseren. Vele handen maken licht werk en heel veel mogelijk.

– aankleding van de SaZa Topsporthal

Hoewel de SaZa Topsporthal niet ons eigendom is, kunnen we er samen wel voor zorgen dat de hal op wedstrijdavonden en zaterdagen een echt Home of Orion is.

– jeugdleden betrekken bij vrijwilligersactiviteiten

We hebben als vereniging een grote groep jeugdleden en jongvolwassenen die bij de senioren spelen. Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar dat betekent ook dat deze groepen vertegenwoordigd moeten zijn in commissies en werkgroepen. Jeugdleden Yfke Bennink en Loek van Veldhuizen hebben vorig seizoen voor hun opleiding op het Zone.College onderzoek gedaan onder leden uit de A en B-jeugd naar manieren om deze groep te motiveren om vrijwilligerswerk voor de vereniging te doen. Het is mooi om te zien dat een groot deel van deze jeugdleden zich graag wil inzetten voor Orion. Bijvoorbeeld door te helpen bij zaken als het geven van trainingen aan de CMV, het opbouwen van velden, het fluiten van wedstrijden en het meehelpen bij activiteiten zoals een jeugdkamp.

– communicatie verbeteren

Weten wat we doen en waarmee de commissies, teams, sponsors of vrijwilligers bezig zijn. Voor een succesvolle vereniging is goede communicatie belangrijk. Binnen de vereniging, maar ook naar de buitenwereld toe.

– jaarkalender opzetten

Een concreet idee dat werd geopperd en relatief snel en eenvoudig gerealiseerd kan worden. Met een jaarkalender heeft iedereen snel en altijd overzicht in alle activiteiten.

Hoe nu verder:

Vind jij het leuk om over een of meer van deze onderwerpen mee te denken of heb je een goed idee? Stuur dan voor uiterlijk 17 september een reactie naar info@orionvolleybal.nl met je naam en het onderwerp waarover je wilt meepraten. Nadat we de aanmeldingen hebben ontvangen, sturen we binnen iedere groep een datumprikker om tot een geschikt moment voor een overleg te komen en we samen aan de slag kunnen.

We zien jullie voorkeuren graag tegemoet.

Sportieve groet van het bestuur,

Henk, Hennie, Elsbeth en Geert