• Albrand
 • Gafco
 • Rensa
 • Netterden
 • Hawi
 • CAD2M
 • Ubbink

COVID-19 richtlijn van Orion

Nieuws

Hierbij presenteren we de COVID-19 richtlijn van Rabobank Orion voor de trainingen en (oefen)wedstrijden voor het nieuwe seizoen en de competitie 2020-2021. Hoewel we weer in de zaal mogen volleyballen, is het zeker geen ‘business as usual’! We zullen ons – in ieder geval de komende maanden – aan de strenge regels moeten houden om ervoor te zorgen dat de kans op besmetting tot een minimum wordt beperkt. Want alleen dan zorgen we er samen voor dat we zo lang mogelijk kunnen blijven volleyballen! Het is dus echt in ieders belang om je aan deze richtlijn te houden.

Afhankelijk van de maatregelen die vanuit de overheid genomen gaan worden, kan en zal deze richtlijn de komende weken en maanden aangescherpt of eventueel versoepeld worden. Zodra daar aanleiding voor is, worden jullie daarover via onze website en e-mail op de hoogte gesteld.

In deze richtlijn beschrijven we regels voor de spelers, trainers en andere vrijwilligers, trainingen en (oefen)wedstrijden en het publiek tijdens trainingen en wedstrijden. We realiseren ons dat we genoodzaakt zijn maatregelen te nemen waar leden, ouders en publiek misschien niet op zitten te wachten, maar we willen benadrukken dat we deze maatregelen weloverwogen nemen en voor een groot deel ook verplicht zijn om te nemen.

Nogmaals: alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we verantwoord en veilig het seizoen 2020-2021 kunnen opstarten.

 

ACCOMMODATIES

Aangezien we in meerdere sporthallen en -zalen trainen proberen we een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de protocollen en reglementen die zijn opgesteld door de eigenaren en beheerders van deze accommodaties.

 

PROTOCOL COVID-19 VOOR BEZOEKERS EN SPORTERS

SAZA TOPSPORTHAL DOETINCHEM:

 • Verplicht desinfecteren van de handen bij binnenkomst én verlaten van de sporthal.
 • Houd je aan de aangegeven looproutes en probeer opstoppingen te voorkomen.
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent, maar kom niet te vroeg. Veel wachtende mensen in de hal of rondom de velden vormen ook een risico. Daarom vragen we ouders die jeugdleden komen brengen of halen ook buiten de sporthal te blijven wachten. Zo voorkomen we extra drukte in de hal.
 • Probeer – eenmaal in de accommodatie – zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Zodra je tijdens de training of wedstrijd in het veld staat, geldt deze beperking niet. (Het klinkt wellicht niet logisch, maar is wel een opgelegde regel waaraan we ons moeten houden)
 • Kleedkamers zijn voorlopig alleen beschikbaar voor CMV-leden. Voor alle andere leden geldt: kleed je vooraf thuis om en douche na afloop thuis. Schoenen wisselen kan in de entreehal
 • Per kleedkamer is een max van 5 personen toegestaan.
 • Per kleedkamer mogen maximaal 3 personen tegelijk onder de douche.
 • Bij (oefen)wedstrijden worden kleedkamers ter beschikking gesteld aan de bezoekende teams. Voor deze teams gelden dezelfde beperkingen qua gebruik.
 • Teams gebruiken eigen handdoek (op veld en bij spelers) en drinkfles / bidon.
 • Geen fysiek contact tussen de spelers en staf van de verschillende teams of scheidsrechter en/of tellers.

 

 

PUBLIEK

 • Om de registratie van publiek goed voor te bereiden, hebben we besloten om de trainingen de komende twee weken zonder publiek plaats te laten vinden. Pas als we kunnen controleren en toezien op onder andere voldoende afstand, kunnen we publiek toestaan. Hiervoor richten we een speciale corona-commissie op, die dit gaat faciliteren en hierop gaat toezien.
 • Aangezien spelers, trainers, kader en ook scheidsrechters en tellers na afloop van een wedstrijd tot het publiek gaan behoren, moeten zij volgens de richtlijnen van NOC*NSF geregistreerd zijn als publiek of de sporthal na de wedstrijd verlaten. Of – indien er ruimte in het Sportcafé is – in de kantine plaatsnemen.
 • Bezoekers kunnen in de Arena plaatsnemen op de aangewezen tribune / stoelen. Minimale afstand tussen gezinnen: 3 stoelen. Vooraf reserveren is noodzakelijk via online reserveringstool op de site orionvolleybal.nl
 • Momenteel werken we aan deze reserveringstool. Zodra deze online staat, melden we dat zodat zitplaatsen in de Arena en kleine zaal gereserveerd kunnen worden.

 

KANTINE / SPORTCAFÉ

 • Voorgaand, tijdens en na afloop van trainingen en wedstrijden zal het Sportcafé vooralsnog gewoon geopend zijn. Op basis van beschikbaarheid kun je daar op de aangewezen plekken plaats nemen
 • Over het verdere gebruik van het Sportcafé (kantine) informeert eigenaar SaZa bezoekers ter plaatse. Volg deze instructies op, ook als de boodschap is dat er geen plek meer is omdat het maximumaantal bezoekers binnen is

 

OVERIGE ACCOMMODATIES IN DOETINCHEM

 • Aangezien het protocol van de SaZa Topsporthal is gebaseerd op gemeentelijke richtlijnen, gelden deze regels ook voor de overige sportaccommodaties waarvan we gebruik maken
 • In iedere accommodatie worden de geldende richtlijnen gecommuniceerd. Lees deze goed bij binnenkomst en houd je aan deze regels
 • Houd je voorlopig in ieder geval in alle accommodaties aan de volgende regels: kom op tijd, maar niet te vroeg, houd voldoende afstand voor en na de trainingen en (oefen)wedstrijden, omkleden en douchen doen we thuis

 

Voor alle accommodaties geldt eveneens: houd je aan de aanwijzingen van beheerders en ander personeel. Heb begrip voor elkaar en maak geen uitzondering voor jezelf. Spreek elkaar – indien nodig – aan op ieders eigen verantwoordelijkheid en die voor een ander.

 

 SPELERS EN TRAINERS

Registratie tijdens trainingen en wedstrijden:

Zowel tijdens trainingen als (oefen)wedstrijden moeten teams bijhouden en registreren welke spelers/speelsters aanwezig zijn en welke tevens kaderleden en andere vrijwilligers. Tijdens de trainingen verzorgt de trainer (of ander aanwezig kaderlid) deze registratie.
Deze registratie mag op papier of digitaal, zo lang maar duidelijk is wie op welke momenten aanwezig was. Iedere trainer bewaart deze gegevens per training – in ieder geval tot het moment dat de registratie niet langer noodzakelijk is.

Nieuwe leden

Van eventuele meetrainende nieuwe of potentiële leden moet de trainer tijdens de training naast de naam ook adres, telefoonnummer en e-mailadres noteren.

Bij wedstrijden waarbij gebruik gemaakt wordt van DWF kan dit systeem gebruikt worden als registratie. De registratieplicht geldt voor thuis- en uitwedstrijden.

AFSTAND

Conform de richtlijnen van sportkoepel NOC*NSF geldt voor alle leeftijdsgroepen dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij sporten dus geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Ook niet tijdens een time-out. Voor de wisselspelers geldt echter wel dat zij naast het veld 1,5 meter afstand moeten houden, net als voor de trainer en staf.
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening (wedstrijd en training) dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de zaal, centrale ruimtes, kleedkamers en in de kantines.

WEDSTRIJDEN

De Nevobo komt begin september met een nieuw protocol voor wedstrijden. Tot die gepubliceerd is, hanteren we bovenstaande maatregelen.
Zoals gemeld: we proberen deze richtlijn zo volledig en actueel mogelijk te houden en zullen deze de komende periode updaten zodra daar aanleiding toe is. Iedere nieuwe versie wordt steeds naar alle leden en ouders/verzorgers van de leden gemaild en op de website www.orionvolleybal.nl geactualiseerd.

Meer informatie over volleyballen in coronatijd kun je ook vinden op www.nevobo.nl en www.nocnsf.nl

Klik hier voor de regels binnensport van de gemeente Doetinchem.