• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Creatieve inbreng op visie-avond

Nieuws

Een groep van bijna twintig enthousiaste leden heeft vrijdag 12 mei samen met het bestuur nagedacht over de strategische doelstellingen waar de vereniging zich komend seizoen op moet richten.

Aan de hand van de gepresenteerde missie, visie en kernwaarden ging het gezelschap in kleine groepen uiteen om de onderwerpen leden (werven en binden), kaderwerving, verbreding van volleybalaanbod en acties & activiteiten te vertalen naar concrete doelstellingen. Het leverde veel goede en creatieve suggesties op, die het bestuur meeneemt in de uitwerking van de strategische doelstellingen voor de komende seizoenen.

,,Rensa Family Orion wil een volleybalvereniging zijn, waarin iedere volleyballer op elk niveau terecht kan en waar een veilig sportklimaat is gegarandeerd. Daarvoor is een sterke vereniging nodig, waarin breedte, jeugd en top in goede balans samen het geheel maken. We willen deze drie pijlers steeds in samenhang vormgeven, om dit ook in de organisatie te verankeren. Jeugd, breedte en top kunnen en willen niet zonder elkaar. Het is onze missie om over de as van onze sport, volleybal, een waardevolle bijdrage te leveren aan een sportief, gezond en gelukkig leven voor onze leden.’’

Elk niveau
Met deze woorden lichtte Hennie van Haarlem, bestuurslid Technische Zaken de missie toe, die het bestuur de afgelopen maanden heeft opgesteld richting 2026. Samen met de missie heeft het bestuur ook een visie ontwikkeld.
,,Rensa Family Orion is dé volleybalvereniging voor Doetinchem en omstreken. Wij zijn een volleybalvereniging die elk lid in staat stelt op zijn of haar niveau met plezier te volleyballen. Dat doen we zowel in een prestatielijn op de diverse niveaus als in recreatieve sfeer. Iedereen is welkom in het veilige sportklimaat dat onze vereniging biedt en Rensa Family Orion is maatschappelijk betrokken en wil op deze manier ook een belangrijke rol spelen in het verbinden van mensen zowel binnen als buiten de vereniging. Als Superclub hebben en voelen wij een regionale verantwoordelijkheid en vullen deze op een passende wijze in.’’

Drie kernwaarden

Bij die visie zijn drie kernwaarden gedefinieerd:

  • Sportiviteit en respect
  • Wij doen het samen
  • Iedereen telt mee

,,Wij geloven dat de jeugd de toekomst heeft. Daarom blijft een belangrijke prioriteit het aantrekken en behouden van jeugd. Tegelijkertijd vergeten wij onze senioren niet. De maatschappij vergrijst en zo ook onze seniorenteams. We willen ook hen graag blijven binden en boeien. Als vrijwilliger die zijn/haar kennis en ervaring overdraagt aan de jeugd en/of als speler in een beter passende volleybal- of competitievorm. Vanuit die missie en visie willen we de komende jaren vooral eigen jeugd opleiden en de vereniging verder versterken,’’ zo besloot Hennie zijn presentatie van de missie en visie.

Daarna toonde hij een overzicht van de strategische doelstellingen die de afgelopen twee seizoenen zijn bereikt. Zo is Orion in seizoen 2021-2022 Superclub geworden,  hebben we een professional kunnen aanstellen die de begeleiding van een deel van het trainersgilde verzorgt, de ledenwerving coördineert en ook de CMV aanstuurt. Ook is het Beleid bestuursaansprakelijkheid aangenomen.


Marcel Klomps en Martien Wassink geven uitleg.

Volleybalscholen
In seizoen 2022-2023 is Rensa Family als hoofd- en naamsponsor aangetrokken, is een betaalde kracht Coördinatie Pestatielijn dames/meisjes aangenomen, zijn we lid geworden van Coöperatie Vitaal Sportpark Zuid, is het Beleid Veilig Sportklimaat aangenomen en hebben we een keuze gemaakt in de participatie in volleybalscholen door ons voortaan onafhankelijk op te stellen (en uit STA te stappen). Daarnaast zijn verschillende nieuwe activiteiten opgestart, waaronder de Middelbare scholen toernooi (inclusief clinics op die scholen) en de Volleybalspeeltuin.

Bij de presentatie vanuit de verschillende groepen kwamen veel nuttige suggesties naar voren. Van het maken van een jaarkalender met daarop alle activiteiten tot het meer betrekken van ouders bij de trainingen en wedstrijden van hun kinderen. Maar ook voor het werven van extra inkomsten en het aanmoedigen van leden om een eens een aantal keren een jeugdteam te trainen werden ideeën geopperd.
,,Veel bruikbare tips en een avond waarmee we als bestuur heel gericht verder kunnen,’’ zo besloot Hennie de avond om daarna alle aanwezigen hartelijk te danken voor hun aanwezigheid en betrokken meedenken. We doen het samen.

Namens het bestuur bedanken we ook de mensen van de Doetinchemse Pétanqueclub voor hun gastvrijheid.