• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Orion-trainers volgen clinic

Nieuws

Dameslijn ‘doelgericht aan de slag’

Vrijdagavond 13 oktober kwamen de trainers van Rensa Family Orion naar de SaZa Topsporthal om de technische clinic te volgen ter voorbereiding van de periode tot aan de kerst.

Doel is dat de trainers met een gevarieerde trainersgroep kennis maken met de diverse aandachtspunten die Orion voor iedere wedstrijdperiode benoemd heeft. Het programma ‘doelgericht aan de slag’ kent een aantal einddoelen per techniek dan wel tactiek, die de diverse speelsters aan het einde van het seizoen doorlopen moeten hebben.
Op deze wijze kan men de volgende stap maken naar een hogere leeftijdscategorie. De diverse doelen worden regelmatig geëvalueerd door trainers en coördinator. Doel is om de technische en tactische vaardigheden van de Family Rensa Orion-jeugd te verbeteren.

Door het periodiek overleg kunnen doelen bijgesteld worden. Het bevordert de dynamiek en de betrokkenheid van de trainers die actief zijn binnen Orion. Het plan start bij CMV-6 en loopt door tot en met het tweede damesteam.

Doelen
Coördinator prestatielijn dames Henk Goor presenteerde de doelen voor de komende periode tot aan kerst. Vervolgens mochten de trainers aan de slag. De trainingsgroep bestond uit speelsters van de A- en B jeugd en van Dames 1. De C-jeugd trainers namen het onderwerp warming up voor hun rekening. Daarna volgden de B-jeugd trainers met het onderwerp service pass. De trainers van de A-jeugd sloten de clinic af met bovenhands spelen dan wel spelverdelen.
Na ieder onderdeel werd onderling gediscussieerd over de ’tops’ en daar waar extra aandacht nodig was, de ’tips’. Observeren door ‘walking around’ en het zorgen voor veiligheid in het veld kwamen terug als tip.

De volgende clinic staat gepland voor half januari 2024, na de voorronde van het Nedelands Open Jeugd Kampioenschap (NOJK). Dan komen de onderwerpen als aanval, net- en veldverdediging aan bod. Ook een aantal tactische aspecten staan dan op het programma.

 


Tekst: Henk Goor
Foto’s: Wilhelm de Ruiter