• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Ledental Orion groeit weer

Nieuws

Voorzitter doet beroep op ouders en vrijwilligers

Na een fikse dip in de coronaperiode lijkt de groei in het aantal leden van Rensa Family Orion er weer in te zitten. Opvallend is dat veel nieuwe aanmeldingen van buiten Doetinchem afkomstig zijn. De tostroom van meisjes voor de CMV-lijn blijkt aanzienlijk, wat de jongens betreft wat minder, maar niet verontrustend.

Dat bleek vrijdag 30 september tijdens de Algemene Leden Vergadering van de vereniging in de kantine van de SaZa-topsporthal. De bijeenkomst werd door zo’n 25 leden bezocht.
In het bestuur werd afscheid genomen van penningmeester Rianne Dunnewold. Er wordt nog hard gezocht naar een nieuwe man of vrouw voor deze belangrijke functie. Voorzitter Henk Hendriks deed een oproep aan iedereen om kandidaten te zoeken. Wat dit laatste makkelijker maakt is dat deze functie is opgeknipt in deeltaken, die ook door anderen worden ingevuld.

Bestuur
Als nieuw bestuurslid werd Hennie van Haarlem (Heren 6) gekozen. Hij was kandidaat voor de nieuwe functie Technische Zaken. Namens de Technische Commissie (TC) zei Marco Buiting dat het belangrijk blijft het clubgevoel te promoten. Ook de doorstroming bespoedigen, met name in de meiden- en dameslijn, is een speerpunt. Verder wordt er nog volop gewerkt aan het technische volleybeleid, waarbij ook ouders betrokken worden.


Hennie van Haarlem,
Technische Zaken.

Volgens Marco is de TC ook volop bezig met de jongens- en herenlijn. ,,Want het droogt aan de onderkant een beetje op. Wij verwachten  van de andere clubleden en ouders ook medewerking.’’
Zorgen waren er wel over het verwachte tekort op de begroting. De voorzitter zag meer in het verhogen van de inkomsten, dan te moeten gaan wringen aan de uitgavenkant. Hij vond, dat iedereen zijn best moet doen om meer sponsoring aan te trekken: ,,Met meer sponsoren achter ons zijn we immers minder kwetsbaar. Ik wil dan ook alle teams aansporen hun uiterste best hiervoor te doen.’’

Violenactie
De herstart na twee seizoenen van de bekende violenactie wordt nu geregeld door de Vriendenclub, terwijl het organiseren van meer toernooien ook meer geld in het laatje kan brengen. Toch werd er besloten om de een jaar geleden ingestelde vrijwilligersvergoeding te halveren. ,,Wij hadden hiervan een aanzuigende werking voor meer vrijwilligers verwacht. Maar dat viel erg tegen,’’ aldus Henk Hendriks, die een beroep deed op leden en ouders  zich te melden voor een clubtaak. Er zijn meerdere vacatures zowel in het bestuur als de commissies. Zo is er hard een zaalmanager nodig, een taak die ook door meerdere personen ingevuld kan worden.


Scheidend penningmeester Rianne Dunnewold ontvangt een bloemetje uit handen van secretaris Geert Hilferink.