• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Nieuwe bestuur op een rijtje

Nieuws

De vereniging Orion Volleybal Doetinchem heeft een nieuw dagelijks bestuur.

Tijdens de algemene ledenvergadering op vrijdagavond 13 april, met technisch-voorzitter Aretz als opperstalmeester, werden de kandidaten Jeroen Westdijk (voorzitter), Geert Hilferink (secretaris) en Emiel Kniest (penningmeester) unaniem in de voorgestelde functies  gekozen. Er waren geen tegenkandidaten.

Alle nieuwe bestuursleden zijn op dit moment, zoals gemeld werd tijdens het voorstellen aan de leden, ieder op eigen wijze binnen Orion betrokken.
Het nieuwe bestuur kreeg van de vergadering als belangrijkste opdracht mee heel nadrukkelijk te werken aan de nieuwe organisatiestructuur en het invullen van de verschillende doelgroepen: prestatie, senioren, jeugd, sponsoring, faciliteiten en communicatie.

De  huidige wervingsgroep, bestaande uit Jaël Veenstra en Kees Stelwagen, deelde mee dat zich inmiddels een aantal nieuwe vrijwilligers gemeld heeft.  Aan een volledige inventarisatie wordt  gewerkt. Ook zullen mogelijke vrijwilligers persoonlijk benaderd  worden.
De vergadering kende, behoudens enkele kritische opmerkingen over agenda, verslag algemene ledenvergadering van 9 maart, kascommissie, reglementen en website, een vlot verloop.

Foto aanhef: het nieuwe dagelijks bestuur v.l.n.r. Geert Hilferink (secretaris), Jeroen Westdijk (voorzitter), Emiel Kniest (penningmeester).