• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Orion krijgt cijfer zeven van leden

Nieuws

Communicatie kan wel beter

Jeugdleden, hun ouders/verzorgers en de jeugdtrainers zijn over het algemeen tevreden over de gang van zaken binnen de vereniging Rabobank Orion. In de begin dit jaar gehouden digitale enquête geven zij de vereniging het cijfer zeven.

Dat liet secretaris Geert Hilferink weten tijdens de vrijdagavond 17 mei gehouden halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). ,,Dit eerste ledenonderzoek gaan we voortaan éénmaal per jaar doen aan de hand van een digitale vragenlijst. Het blijkt een goed middel om informatie van de leden te krijgen,’’ aldus de secretaris.

Het gegeven cijfer betekent volgens het bestuur, dat men over het geheel genomen tevreden is met de gang van zaken binnen Rabobank Orion, waar het gaat om de opleiding van de jeugd. Alleen de communicatie kan beter. Het punt bij wie men waarvoor moet zijn, blijft een beetje mistig, al geeft de informatie op de website van de vereniging voldoende aanknopingspunten.
Namen en e-mailadressen van de verschillende commissies staan op de website. Volgens het bestuur is het ontbreken van een telefoonnummer voor inlichtingen een heikel punt. Het zijn allemaal vrijwilligers die de kar trekken, dus één iemand daarmee belasten is zwaar.
Het tevredenheidsonderzoek maakt onderdeel uit van het OFO-project (Ontwikkelfasegericht Opleiden-project). Doel van dit project is het ondersteunen en begeleiders van jeugdtrainers. Details hiervan zijn te vinden op de website bij het Orion-ABC.

Beach court
De SaZa Topsporthal Achterhoek blijft voorlopig het ‘Home of Orion’. Het bestuur heeft het contract met SaZa verlengd voor een periode van vijf jaar.  Ook het beach court voor strandvolleybal op sportpark Zuid gaat er komen, waarbij tegemoetgekomen is aan de wensen van Orion. Zo zal het aan afsluitbaar terrein worden achter het korfbalveld en de petanquehal. De gemeente zal een budget voor de jaren 2020 en 2021 vrijmaken en daarvoor zal onder meer een parkmanager worden aangesteld. ,,Wij zijn er als bestuur mee ingenomen, dat het beach court er komt volgens het plan van Orion,’’ aldus Geert Hilferink.

Voorzitter Jeroen Westdijk meldde dat er een afspraak met de Rabobank is gemaakt over regionale samenwerking en talentontwikkeling. Dat moet de mogelijkheid bieden om voor de ‘toppers’ bij de heren en dames extra trainingen aan te bieden. Met meer talenten uit de eigen streek wil de vereniging een brug slaan naar de top, te weten Heren 1 Achterhoek Orion. ,,Die staat nu te ver van de vereniging af. We streven ernaar een nieuw convenant af te sluiten en te komen tot een regelmatig bestuurlijk overleg,’’ aldus Westdijk.

Westdijk wil ook de positie van Rabobank Orion verstevigen door het aantrekken van talenten uit de regio. Een goede uitstraling trekt aan. ,,Orion is bij de jongens en heren de enige op niveau in de regio. Alleen bij de dameslijn is er sprake van enige concurrentie.’’

Nieuwe teams
De Technische Commissie-leden Marco Buiting en Eric Maan gaven uitleg over het beleid op het punt van trainingen. Erik Maan zal zich vooral met de dameslijn bezighouden. Hij vond, dat er hier nog grote stappen te maken zijn bij het opleiden van trainers en het samenstellen van de nieuwe teams voor het komende seizoen.
Marco Buiting gaf aan, dat Rabobank Orion in de regio feitelijk dé opleidingsvereniging is. Andere clubs investeren soms alleen maar in hun top.

Het bestuur worstelt nog met de een jaar geleden voorgestelde nieuwe organisatiestructuur. ,,Een lastig onderwerp,’’ aldus de voorzitter, ,,Wij krijgen binnenkort advies van een deskundige. In de loop van de maand juni zal een avond worden georganiseerd over de invulling van dit onderwerp.’’

Plafondballen
Het populaire tijdverdrijf van spelers om wedstrijdjes bal-in-het-plafondschieten te houden kost de vereniging klauwen vol geld. Op dit moment hangen er volgens trainer Hans Albers niet minder dan 65 ballen in het plafond. Een schadepost van meer dan vierduizend euro. Naar schatting 75 procent van de ballen verdwijnt zo. De rest laat men gewoon in de zaal liggen en dan zijn ze weg. Grote zorgen voor de penningmeester Emiel Kniest: ,,Laten trainers en spelers elkaar eens meer op hun verantwoordelijkheid aanspreken.’’

Verslag en foto’s: Lambiek Knepflé

Foto aanhef: de ALV werd door enkele tientallen leden bezocht.

 


Het bestuur vlnr: Jeroen Westdijk (voorzitter), Geert Hilferink (Secretaris) en Emiel Kniest (Penningmeester).


Marco Buiting (Technische Commissie) geeft uitleg over opleiding en talentontwikkeling.