• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Orion wil weer groeien naar 600

Nieuws

Leden en verzorgers moeten de vereniging gaan dragen

Orion wil weer groeien van 400 nu naar 600 leden zoals dat in toptijden het geval was. Daarvoor moet de hele structuur van de vereniging op de schop. Eén van de zaken die van de grond moet komen is de volle medewerking van de leden zelf. Leden en verzorgers moeten de vereniging gaan dragen. Het bestuur moet geen uitvoerder zijn, maar de richting aangeven.

Dat viel te beluisteren op de donderdag 30 november gehouden algemene ledenvergadering in de businessruimte van de topsporthal. Daar werd de nieuwe organisatiestructuur gepresenteerd door Martin Slotman, ouder van twee volleyballende dochters. Er is een team van ‘kwartiermakers’ gevormd, dat bestaat uit Adri Das (onafhankelijk derde), Wijnand Geerdink (topsport), Martine Merkx (huidig bestuur), Hennie van Haarlem (oud-bestuurslid) en Martin Slotman (ouder). Leden en verzorgers die willen meehelpen de nieuwe structuur vorm te geven worden opgeroepen zich bij hen te melden.

Slotman gaf aan, dat vernieuwing hard nodig is. Er zal op korte termijn een heel nieuw bestuur moeten worden aangezocht. Om het werk goed te verdelen, zodat niemand overbelast raakt wordt er een viertal doelgroepen ingesteld, die elk een eigen technische verantwoordelijkheid zullen krijgen en in principe zelfstandig  hun zaakjes regelen. ,,Er moet voldoende technische kennis in de doelgroepen zelf zitten,’’ aldus de toelichting van Martin Slotman.

20171130_alv2_-3
De algemene ledenveradering van 30 november. Op de achtergrond staand bestuurslid Martine Merkx en Martin Slotman.

Die doelgroepen zijn: topvolleybal (Heren 1, Dames 1 en toptalenten), jeugdvolleybal (A t.m. C-jeugd en CMV), seniorenvolleybal (heren, dames en recreanten) en beachvolleybal (locatie zoeken).
Rudi de Munck bood zich aan voor een tijdelijk voorzitterschap en hij werd ook als zodanig benoemd. Volgens De Munck zijn er erg veel vrijwilligers nodig om de vereniging aan te sturen. Zij moeten ieder op hun eigen niveau aan de slag. Trainer Karel Mollevanger voegde daaraan toe, dat er een ontstellend gebrek is aan kader, vooral bij de jeugd. ,,Trainers zijn slechts passanten: ze komen en gaan,’’ meende hij.

Tweemaal trainen
In het structuurplan staat ook te lezen, dat tweemaal trainen in de week standaard moet worden voor alle teams. En natuurlijk moeten ook de talenten eruit worden gepikt om doorstroming naar hogere teams te garanderen. De communicatie binnen de vereniging zal sterk moeten worden verbeterd.

Trainer Arend Hordijk vond dat de individuele verantwoordelijkheid moet worden aangewakkerd. ,,Dat begint bijvoorbeeld bij het omgaan met de materialen. De realiteit is soms bedroevend: ballenbakken worden vernield, er ontstaan wedstrijdjes ballen in het plafond schieten en er wordt gevoetbald met dure volleyballen. Helaas zijn het vaak enkele trainers die zeggen: ach laat ze zich toch even uitleven. Dat kan dus al helemaal niet.’’

Zittend bestuurslid Martine Merkx deed een oproep aan de rond 35 aanwezige leden anderen aan te spreken zich te melden voor een functie in een doelgroep. Zij kunnen zich aanmelden bij een van de kwartiermakers. ,,Wij willen samen bouwen aan een mooie club,’’ aldus Martine.

Dankwoord

Interim-voorzitter Rudi de Munck had zich aangemeld voor deze tijdelijke functie. Hij kon het niet aanzien, dat er steeds meer fout ging binnen de vereniging en een vereniging zonder voorzitter stuurloos is. ,,We kunnen er met z’n alleen een fantastische club van maken, die in deze regio staat zoals vroeger.’’ De Munck sprak ook een woord van dank voor het vele werk, dat de afgetreden voorzitter Jeroen van Ree de laatste jaren had verricht voor de club: ,,Jeroen, het was gewoon top wat je allemaal gedaan hebt.’’

In de loop van de maand januari wordt er een informatie-avond gehouden om de vordering van de nieuwe structuur ‘bij te praten’ met de leden.