• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Schooljeugd moet weer naar sporthal

Nieuws

Volleyjeugd winnen met nieuwe spelvarianten

De ledentallen bij sportverenigingen staan onder druk, met name de zaalsporten hebben het zwaar. De coronatijd, met alle beperkingen van dien, heeft meer brokken gemaakt  dan verwacht. Vooral het spelend aantal leden bij volleybal, handbal en basketbal loopt terug. Ook Orion is geen uitzondering op de landelijke trend.

De Nevobo  wijst op 2019 toen er 106.658 leden waren, anno 2021 zijn dat er nog 97.384. Het Nederlands Handbal Verbond, dat in 2019 toch een dameswereldtitel wist te veroveren, vreest onder de 50.000 leden terecht te komen. De basketbalbond noteerde in twee jaar tijd een ledenafname van bijna 3.000 en staat nu op 35.585.

Bij Orion, dat onder de 400 leden is gedaald, zitten de problemen vooral bij het spelend deel. Dat kan niet zo doorgaan. Net als bij de andere zaalsporten probeert de Doetinchemse volleybalvereniging alternatieven te bedenken om het tij te keren.
Een van de geslaagde voorbeelden uit een andere sport, waar naar gekeken wordt, is padel. Dat is een mix van tennis en squash met gebruik van de wanden van de binnen-speelruimte. Padel is aan een stormachtige opmars begonnen en begint het reguliere tennis te verdringen. Als zoiets bij tennis lukt, waarom zou dat bij volleybal niet kunnen, is voor Rabobank Orion de hamvraag.

Scholen
Marco Buiting, bij Orion technisch manager, zou graag willen dat er samen met de scholen een plan van aanpak komt. ,,Daar was vroeger volleybal ontzettend populair. Als we iets van toen terug kunnen krijgen, zijn we al een eind op weg. De schooljeugd moet weer naar de sporthal. Niet alleen om te spelen, maar ook om de beleving, het samenzijn, het verbinden.


Marco Buiting.

Plezier krijgen in volleyballen en voor die sport kiezen. We zijn bezig met een plan. Vanaf januari gaan we op schoolbezoek, te beginnen met de basisschool. Die leerlingen willen we als eerste enthousiast maken. Marc Donker, als beroepstrainer aangesteld bij de CMV-jeugd, moet die kar gaan trekken.’’

Nog beter zou het volgens hem zijn als de gemeenten kinderen onder de twaalf jaar zou stimuleren om meer aan sport te doen door bijvoorbeeld een gratis sportpas te verstrekken. De Nevobo ziet de terugloop ook en is bezig met het bedenken van nieuwe spelvarianten, die beter aanslaan bij de belevingswereld van de jeugd.

Kader
Kijkend naar oorzaak en gevolg concludeert Buiting, een dag na de inwerkingtreding van nieuwe coronaregels, dat het verenigingsleven helaas niet meer bindt als vroeger.,,Sportbreed was er al een krimp en corona heeft dat versterkt. Je hebt niet alleen minder spelende leden, maar ook gebrek aan kader. Daar slaat de vergrijzing toe. Er is te weinig doorstroom uit de jongere regionen. Bij de jeugd zie je vooral middelbare scholieren afhaken omdat ze buiten de woonplaats gaan studeren’’

Bijkomende ontwikkeling in de coronatijd was dat buitensporters na verloop van tijd de draad weer oppakten en binnensporten stil bleven liggen. ,,Dan zien ze elkaar minder, zijn er minder leuke dingen om te delen en verwatert het teamverband.’’ Veel leden die bij de eerste coronagolven zijn gestopt, zijn volgens Buiting na het opheffen van de beperkende maatregelen niet terug gekomen.
,,De nieuwe reeks coronabeperkingen, die nu zijn afgekondigd, zal mogelijk nieuwe gevolgen hebben.’’ De technisch manager wil daar niet op vooruit lopen.

Lichtpuntjes
We spreken Buiting na afloop van de 4-0-nederlaag in eigen huis van Dames 2 tegen  Vollverijs uit Terborg. ,,Het team kwam niet onder de druk van de tegenstander vandaan. Er zat geen rust in het spel. Accepteer maar dat zoiets af en toe gebeurt.’’
Positief ervaart Buiting het meetrainen bij Dames 1 van de jonkies Bonny Willemsen (17), Saar Meijer (13) en Daphne Wegman (18). ,,Kijk, er zijn gelukkig ook lichtpuntjes, want Dames 2 heeft naast een aantal routiniers nog meer jeugd in de gelederen.’’ Buiting doelt op Nadia Boeijink (16), Ricky de Jong (16) en Anna Volman (18).

Tekst: Rob Lureman