• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

TC heeft grote ambities

Nieuws

‘We willen doorgroeien naar de nummer één positie’

De technische commissie van Rabobank Orion heeft ambitieuze plannen om de jeugdopleidingen, techniek, tactiek en mentale begeleiding op een hoger niveau te brengen.

Tijdens de op 17 mei gehouden Algemene Leden Vergadering gaven Marco Buiting (jongens- en herenlijn) en Eric Maan (Heren 2 en dames- en meisjeslijn) uitleg over de wijze van aanpak. Het gaat om het faciliteren op team- en individueel niveau door middel van het bieden van volleybal op maat.
Ook het behalen van goed resultaat op de Nationale Open Jeugd Kampioenschappen (NOJK) en de Jaap van Kasteel-trofee, voor de beste jeugdopleiding van Nederland, staan op het verlanglijstje. ,,Uiteindelijk willen we hier doorgroeien naar de nummer één positie,’’ aldus Marco Buiting.


De nieuwe trainer Eric Maan (Heren 2) richt zich ook op de dameslijn.

Andere doelstellingen zijn het behoud van leden, het bieden van mogelijkheden tot (talent)ontwikkeling op club- en regionaal niveau en het bieden van een pakket verantwoord bewegen voor ouderen binnen het volleybal. Kwaliteit en spelplezier bieden staan ook op het lijstje. ,,Gelukkig is er van een terugloop van het ledental bij Orion nog geen sprake.’’

Voor de jongste volleyballers, onder de 12 jaren (CMV) wordt een divers volleybalpakket geboden, waarin spelplezier en de mogelijkheden van doorstroming voorop staan. Binnen de jeugdlijn (12-18 jaren) wordt voor zowel jongens als meisjes gekeken naar het bieden van volleybal naar gelang de individuele behoefte en ontwikkeling.
Binnen de competitielijn voor de senioren wordt een breed pakket aan volleybal aangeboden door middel van het spelen op diverse niveaus, prestatie-competitie en recreatief niveau. Voor de recreatieve volleyballers wordt er gestreefd naar begeleiding door bekwame trainers.

Dit hele programma wordt bijgehouden door het doen van resultaatmetingen op alle niveaus. Ook naar ‘klanttevredenheid’ zal worden gekeken. Zo zal er tweemaal per seizoen een meting onder de recreatieve volleyballers worden gedaan.
Tot slot zullen er met steun van de Rabobank meer trainingsmogelijkheden voor volleybaltalenten, zowel bij de heren als de dames, worden aangeboden.
,,Het moet mogelijk zijn,’’ aldus Buiting, ,,een aantal talenten te laten doorstromen naar Heren 1.’’ Voor Eric Maan is op dit moment de voornaamste opgave betere trainers op te leiden. ,,Hier zijn nog grote stappen te maken. Het kan gewoon beter,’’ meent Eric.

Tekst: Lambiek Knepflé
Foto aanhef: Marco Buiting (TC) geeft uitleg over de strategie.


Een CMV-toernooi in het jaar 2015.