• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Unieke Orion Expres boven water

Nieuws

Aan het einde van seizoen 2006-2007 was met nummer 6 in principe een einde gekomen aan het verschijnen van de gedrukte Orion Expres. Eindredacteur René Wiggers vond het na vele jaren welletjes en een opvolger was er nog niet.

Ook kwam de website natuurlijk steeds meer naar voren als hèt communicatiemiddel binnen de vereniging. De Orion Expres was in al die jaren uitgegroeid tot een (grafisch en inhoudelijk) hoogstaand verenigingsblad, maar waarbij de kosten ook navenant waren.
Uiteindelijk werd toch een opvolger voor René gevonden en op de achtergrond werd het eerste nummer in elkaar gezet. De opvolger haakte echter direct weer af gezien de enorme hoeveelheid werk. Om deze reden, en om kostenreden, besloot het bestuur te stoppen met Orion Expres. Dit eerste nummer was wel klaar voor de drukker maar is dus nooit verschenen.
Via René Jansen, al vele jaren betrokken bij Mini en Orion Expres als vormgever, is dit nummer nu boven water gekomen. Het unieke nummer is terug te vinden op de website: klik hier.