• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Van Ree treedt af als voorzitter

Nieuws

Nieuwe ALV wordt binnen twee weken uitgeschreven

Voorzitter Jeroen van Ree van de Vereniging Orion Volleybal is vrijdagavond 27 oktober teruggetreden. Hij gaf op de ledenvergadering aan, dat  het voorzitterschap hem de afgelopen drie jaar teveel energie had gekost. De overige drie bestuursleden verklaarden zich demissionair, handelen lopende zaken af maar zullen geen nieuwe initiatieven nemen. Binnen veertien dagen wordt een nieuwe ALV uitgeschreven.

20161004_rvg_vz_ree_jeroen_portretje
Jeroen van Ree

Voorafgaande aan de ledenvergadering werd uitgebreid gediscussieerd over de status van de ledenvergadering. Volgens een aantal aanwezigen was er  niet gehandeld volgens de reglementen. Die bepalen, dat alle leden 14 dagen voorafgaande aan de vergadering een uitnodiging en agenda hadden moeten ontvangen.
De Algemene Leden Vergadering was slechts aangekondigd via de website en Facebook op 16 oktober. Hierin kon een aantal betrokken leden zich niet vinden. Zij wilden dat de vergadering werd gehouden conform het reglement. Daarom werd besloten een nieuwe ALV uit te schrijven in een setting, die niet meer strijdig is met het reglement.

Hierop besloot de meerderheid van de  aanwezige leden om, zonder besluitvorming, deze avond wel van gedachten te wisselen over de gang van zaken binnen de vereniging.

Inzet
Tijdens deze discussie prees Jeroen van Ree onder meer de grote inzet van de vrijwilligers. Zij hebben keihard gewerkt om alles aan de praat te houden. Nadrukkelijk werd er stilgestaan bij alle initiatieven en verbeteringen in het afgelopen jaar. Onder meer werden sponsorcontracten verlengd en nieuwe sponsoren geworven. De rol van de Vriendenclub/Sponsorcommissie werd nadrukkelijk benoemd.
De voorzitter benadrukte de slechte relatie met de beheerder van de accommodatie SaZa Topsporthal. Het lukt maar niet om goede afspraken te maken over het beheer, de schoonmaak van de zalen, zaalhuur en -indeling. Aan de andere kant mogen de Orion-leden ook de hand in eigen boezem steken voor wat betreft de wijze waarop zij de zalen soms achterlaten. Bovendien lijkt het een sport te zijn geworden om de dure volleyballen in het dak te schieten. Vorig seizoen bleven er 51 ballen hangen, wat tot een fikse schadepost leidde.

20171027_alv_2
Ongeveer 25 leden woonden de vergadering bij.

Toekomst
Bestuurslid Martine Merkx ging in op de toekomst van de organisatie en de verhouding tussen Stichting Topvolleybal en de vereniging. Er is extern onderzoek gedaan en de conclusie is, dat de organisatie sterk dient te worden vereenvoudigd. Hoe dat gaat gebeuren is nog niet volledig uitgewerkt.
Een drietal ‘kwartiermakers’ (Martine Merkx, Wijnand Geerdink en Hennie van Haarlem) zoekt de mogelijkheden uit en gaat het nieuw te vormen bestuur van advies dienen. ,,We hopen dat de nieuwe structuur kan gaan draaien in het seizoen 2018-2019,’’ aldus Martine Merkx.

Het wachten is nu op de nieuwe Algemene Leden Vergadering, die waarschijnlijk in de loop van november zal plaatsvinden.