• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Rabobank Orion financieel gezond

Nieuws


De najaars-ALV van Rabobank Orion stond vrijdag 1 november vooral in het teken van de financiële jaarstukken van seizoen 2018-2019. Daarnaast werd afscheid genomen van Edwin Aalbers, die ruim vier jaar de boekhouding voor zijn rekening heeft genomen en werd René Wiggers in het zonnetje gezet voor zijn vele werk voor het prachtige jubileumboek dat op 14 september werd gepresenteerd.

Nadat voorzitter Jeroen Westdijk de ruim 30 aanwezige leden verwelkomd had en de ALV opende, vroeg hij René Wiggers naar voren te komen. ,,De Vriendenclub heeft voor de 50-jarige vereniging een geweldig jubileumboek samengesteld, waarin bijzonder veel werk en energie is gestoken. René is een van de drijvende krachten achter het boek en heeft zich heel wat uurtjes beziggehouden met de historie van onze vereniging. Zonder anderen tekort te willen doen, willen we jou daarvoor enorm bedanken,’’ aldus Jeroen.

Aangenaam verrast
Namens de Kascommissie deed Louw Fokkinga verslag van hun bevindingen tijdens de controle van de jaarcijfers over het seizoen 2018-2019. Na de eerdere controle over seizoen 2017-2018 had de Kascommissie het bestuur een aantal maatregelen en bevindingen meegegeven om aan te werken. ,,Henk Bazen en ik waren aangenaam verrast om te zien hoe voortvarend die in het afgelopen seizoen zijn opgepakt. De vereniging heeft de administratie prima op orde en er is een goed beeld van inkomsten en uitgaven.’’
Zowel Louw als Henk hebben aangegeven graag nog een jaar door te gaan als Kascommissie, een voorstel dat door de ALV unaniem werd overgenomen.

Boekhouding
Aansluitend zette penningmeester Emiel Kniest Edwin Aalbers in het zonnetje. De afgelopen vier jaar heeft hij de boekhouding voor zijn rekening genomen. ,,Dat heb je op een bijzonder gestructureerde en goede manier gedaan. Het feit dat we de afgelopen jaren veel beter inzicht hebben gekregen in de administratie, heeft er zeker toe bijgedragen dat we het seizoen 2018-2019 met een positief resultaat hebben afgesloten,’’ aldus Emiel voordat hij Edwin een mooie bos bloemen van sponsor Peer overhandigde.

Secretaris
Vervolgens stond de herverkiezing van secretaris Geert Hilferink op de agenda. Volgens het schema van aftreden zat zijn eerste termijn er op. Geert had zich herkiesbaar gesteld en andere kandidaten hadden zich niet gemeld. Hij werd dan ook unaniem herkozen en door Jeroen voor de komende drie jaar welkom in het bestuur geheten.

Na afloop van de vergadering werd er in de kantine van Confirm Accountants nog even gezellig nageborreld.


René Wiggers werd door voorzitter Jeroen Westdijk in het zonnetje gezet voor al zijn inzet voor het jubileumboek.

Penningmeester Emiel Kniest (links) dankt Edwin Aalbers voor zijn jarenlange administratieve hulp en inzet.

Onder het genot van een drankje werd er nog even nagepraat.