• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Werken aan onze toekomst

Nieuws

Een enthousiaste groep leden en vrijwilligers heeft woensdag 29 januari tijdens een ‘Spiegelbijeenkomst’ gebrainstormd over de toekomst van Rabobank Orion Volleybal. Onder leiding van projectbegeleider Edith Frijlink werd de volgende stap gezet in de Verenigingsondersteuning, die we vanuit Rabobank Graafschap en NOC*NSF krijgen.

Nadat eerst gediscussieerd werd over de vragen ‘wat kenmerkt Orion?’, ‘wat onderscheidt Orion van andere clubs’ en ‘wat zal nooit veranderen’, werd ‘Orion anno 2020’ geschetst. Vervolgens was het tijd om richting de toekomst te kijken. Daarbij kwamen vragen op tafel als ‘komen onze leden vooral voor de prestatie of het plezier?’ en ‘zijn we een verenigingsorganisatie (waar veel vrijwilligers het werk en de taken verdelen) of zijn we een ‘serviceclub’ waar leden betalen voor een dienst (volleybal), maar verder weinig betrokkenheid tonen’. En vervolgens: hoe zien we dat in de toekomst graag?

Contributie
Belangrijke vragen, zeker omdat de antwoorden daarop – en dus de op te stellen toekomstvisie – onder andere gaan bepalen of we de club met de huidige financiële middelen kunnen blijven ‘runnen’ of niet. Kortgezegd is de keuze simpel: als we voldoende vrijwilligers hebben die de taken binnen de club op zich nemen, zullen de financiële gevolgen veel minder groot zijn dan als we ons meer ontwikkelen tot serviceclub.
Dan is professionele inhuur nodig om de vereniging draaiende te houden en de kosten daarvoor moeten dan door de leden opgebracht worden. Dat zal zeker tot een contributieverhoging leiden.

Praat en denk mee
Hoewel er aan het einde van de bijeenkomst geen besluiten werden genomen, was wel duidelijk dat het voor het succes van de verdere uitwerking van die toekomstvisie van groot belang is dat we snel inzichtelijk krijgen hoe de rest van onze leden hierover denkt. De toekomst kan immers niet bepaald worden door een aantal leden. We willen in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van mei 2020 een toekomstvisie presenteren, waarin de meerderheid van de leden zich kan vinden.

Denk daarom actief mee met ons. Hoe zie jij de toekomst van Orion en wat vind jij belangrijk? Als lid heb je niet alleen een stem op de ALV, je hebt ook de mogelijkheid om jouw vereniging mede vorm te geven.

Binnenkort ontvangen alle leden meer informatie over deze Spiegelbijeenkomst en de manier en het moment waarop je mee kunt denken en praten. Laat je stem niet horen als een kant-en-klaar plan wordt gepresenteerd, gebruik hem om dat plan te vormen.