• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Vereniging zoekt nieuw bestuur

Nieuws

Drietal doelgroepen gaat het werk doen

De vereniging Seesing Personeel | Orion moet het voorlopig even stellen zonder bestuur. Aan het begin van de algemene ledenvergadering aan vrijdag 9 maart maakte bestuurslid Martine Merkx (Communicatie) bekend, dat het zittende bestuur in zijn geheel aftrad.

Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen heeft het aftredende bestuur nog wel drie mandaten afgegeven. Het betreft het beschikbaar stellen van 90 procent van het budget voor volgende seizoen aan de technische staf van Dames 1, het toewijzen van budget aan de lijncoördinatoren van de Technische Commissie en het aanstellen van een contactpersoon met de Stichting Saza.

Eind vorig jaar al stelde voorzitter Jeroen van Ree zijn zetel ter beschikking. Sinds vrijdag is ook de rest van het bestuur vertrokken: te weten Estrella Hermans (Algemene en Commerciële zaken), Lobke Snippe (Financiële Zaken) en Martine Merkx-Willemsen (Vrijwilligerszaken en communicatie). Teneinde zo snel mogelijk tot een nieuw bestuur te komen stelde Jaël Veenstra (Dames 1) zich beschikbaar als contactpersoon, bij wie nieuwe bestuursleden zich kunnen melden. Het meldpunt is: nieuws@orionvolleybal.nl
Gegadigden kunnen zich hier tot het einde van de maand maart opgeven. Daarna zal meteen een volgende algemene ledenvergadering worden uitgeschreven.
De vereniging is voor het bestuur op zoek naar een voorzitter, secretaris en penningmeester. Wat er van deze drie personen verwacht wordt, staat te leden in de statuten. Daarnaast kunnen mensen zich ook melden als ze iets willen betekenen in een van de doelgroepen.

Tijdens de vergadering presenteerden de drie zogenoemde kwartiermakers het resultaat van hun onderzoek naar de nieuwe organisatiestructuur. Het idee is om met drie doelgroepen (prestatie, senioren en jeugd) te gaan werken, die alle drie ondersteund worden door drie units (communicatie, faciliteiten en sponsoring). Deze zes zelfsturende en met elkaar samenwerkende units gaan vallen onder een klein slagvaardig bestuur (min of meer op afstand).

20180309_alv3_martine_bloemen
Martine Merkx (links) ontvangt een bloemetje uit handen van Martin Slotman bij haar vertrek uit het bestuur.

Voorzitter Martin Slotman van de kwartiermakers lichtte de plannen uitgebreid toe. Een van de conclusies is, dat veel te weinig – vooral oudere – vrijwilligers veel te veel uren besteden aan het draaiend houden van de vereniging. Meer en meer jongere leden zullen zich moeten gaan inzetten, zodat het werk verdeeld kan worden en niemand teveel tijd kwijt is. Ook moet de organisatie zodanig zijn, dat bij uitval direct een vervanger voor diens taak beschikbaar is.

Het beste bewijs dat deze organisatievorm kan werken is het al succesvol opererende team voor de CMV. ,,Er zijn ook best veel trainers beschikbaar,’’ aldus Slotman, ,,maar die zullen ook wel de juiste opleiding moeten krijgen.’’

Hieronder ziet u een overzicht van de nieuwe organisatiestructuur zoals voorgesteld door de kwartiermakers. Het complete voorstel kunt u hier downloaden.

20180312_bestuur_voorstel_org_structuur_alv3