• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Feesten

Orion ABC

In ieder geval één keer per jaar organiseert de evenementencommissie een groot Orionfeest, meestal met een thema, zoals bijvoorbeeld  ‘Boer zoekt vrouw’.

Ook voor de jeugd is er minimaal één keer per jaar een feestdag.

Voor de CMV-jeugd wordt ook elk jaar een sinterklaasfeest georganiseerd, waarbij uiteraard ook gevolleybald wordt.