• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Geen publiek bij trainingen

Nieuws

Het nieuwe seizoen staat op het punt van beginnen. Maandag 24 augustus zijn voor alle teams de trainingen weer begonnen en vanaf 19 september staan de eerste competitiewedstrijden op de kalender.

Toch kunnen we niet zomaar aan dit seizoen beginnen. We zullen ons in de zaal aan strenge COVID-19 richtlijnen en regels moeten houden om zo de kans op verspreiding van het coronavirus tot een minimum te beperken.
Ook op de tribunes en in de centrale ruimtes van de sportaccommodaties waar we trainen en wedstrijden spelen gelden die strenge regels.

Om extra onnodige drukte – en daarmee onveilige situaties – te voorkomen, hebben we daarom besloten de komende weken GEEN publiek toe te laten bij de trainingen. Tevens vragen we ouders van jeugdleden die kinderen komen brengen en/of halen buiten de hal te wachten zodat de beschikbare ruimte binnen optimaal en verantwoord voor de leden beschikbaar blijft. Voor ons, maar ook voor die van Kei Fit en Ypsilon.

Vanzelfsprekend willen we ouders en andere toeschouwers zo snel mogelijk wel toegang tot de tribunes verschaffen, maar dit kunnen we alleen doen als we het publiek gecontroleerd kunnen toelaten. 

Daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die samen de corona-commissie gaan vormen.
In bijgevoegde oproep staan de taken van deze commissie beschreven.

We realiseren ons dat deze maatregel ingrijpend is, maar dat zijn de gevolgen ook als we onzorgvuldig met de richtlijnen en regels omgaan. Vandaar deze oproep.

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we het seizoen veilig, verantwoord en voor iedereen zo goed mogelijk kunnen opstarten.

Alle informatie over de richtlijnen is te vinden op deze website op de pagina ‘Corona’.

Sportieve groet namens TC en bestuur,
Geert Hilferink,
Secretaris