• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Oproep jubileumviering Orion

Nieuws

Donderdag 5 september 2019 viert Rabobank Orion Volleybal zijn vijftigste verjaardag. 2019 is dus het jubileumjaar, dat niet ongemerkt voorbij mag gaan.

Gedurende het hele lopende seizoen wil Orion dit vieren met diverse activiteiten. Iedereen die Orion een warm hart toedraagt: leden, vrijwilligers, oud- leden, bestuur, sponsoren wordt uitgenodigd om de jubileumvieringen tot een ware happening te maken.

Om een en ander goed te organiseren en vervolgens in goede banen te leiden volgen hier twee oproepen:

Organisatie
Allereerst vragen wij leden/oud- leden en vrijwilligers zich te melden om mee te denken/werken hoe de festiviteiten vorm te geven. Jeroen Hammink, twee ouders en de feestcommissie hebben zich al aangemeld. Zij kunnen dit echter niet alleen. Daarom deze oproep: Meld u aan voor het organisatiecomité bij Geert Hilferink, Jeroen Hammink of Jaël Veenstra.
In bijgevoegd document vinden jullie meer informatie over de samen te stellen Jubileumcommissie en wat van deze groep gevraagd/verwacht wordt.

Lees hier de details (PDF)