• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Expliciet versus impliciet trainen

Nieuws

Als je expliciet bent, wil dat volgens ‘ensie’ zeggen dat je duidelijk, klaar of uitdrukkelijk bent in wat je wilt of verwacht. Geen gekke gedachte dat je als trainer dan ook graag expliciet wilt trainen.

Jeroen Hamminga, trainer en coach van Dames 2 ervaart, dat dat het bij het motorisch leren nèt even anders ligt.
Bij expliciet leren geven trainers (verbale) aanwijzingen over de manier waarop bewegingen uitgevoerd moeten worden. Voordeel: het leerproces verloopt snel.
Bij impliciet leren leert de speler ‘door het gewoon te doen’. Dus zonder een te verwoorden kennis over de bewegingsuitvoering. Voordeel: het leerresultaat beklijft beter en is minder gevoelig voor stress.
Voorbeelden van impliciet leren zijn: imiteren (observerend leren), het extern (buiten het lichaam) richten van de aandacht, dwingende oefeningen (vlak serveren door elastiek te spannen tussen de antennes), analogie leren (aanwijzingen geven door metaforen te gebruiken: apenarmen, kattenrug enz.), foutloos leren (oefeningen die altijd lukken: 7 van de 10 gaan goed: dat geeft succesbeleving), differentieel leren (iedereen leert anders en heeft een eigen uitvoering van techniek), random leren (oefenstof door elkaar aanbieden in plaats van 1 of 2 thema’s in een training te behandelen.)
Het kan maar duidelijk zijn!

Foto aanhef: Archief Hans van Dijk