• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Nieuwe bestuursleden voor Orion

Nieuws

Door corona veel minder leden

Rabobank Orion heeft vanaf vrijdag 12 november weer een nieuwe voorzitter in de persoon van Henk Hendriks. Hij volgt in deze functie Jeroen Westdijk op. Tijdens de vrijdagavond gehouden algemene ledenvergadering werd daarnaast Rianne Dunnewold-Grant benoemd als penningmeester ter vervanging van Emiel Kniest.

De nieuwe voorzitter Henk Hendriks (61) was de laatste negen jaar directielid van de IT-organisatie van de Belastingdienst en is per juni j.l. gestopt na 44 jaar werken in loondienst. Dat hij zo bij Orion verzeild is geraakt, is niet verwonderlijk: zijn drie reeds volwassen kinderen waren alle drie volleyballers bij Orion, voordat zij zich elders vestigden. ,,Ik heb zin en vertrouwen in deze functie,’’ aldus Henk, die verder zei vooral de aandacht te willen richten op het werven van meer vrijwilligers. Want daaraan is een heel grote behoefte.


De nieuwe voorzitter Henk Hendriks ontvangt een welkomstbloemetje van secretaris Geert Hilferink.

Op de vergadering in het kantoor van Confirm Accountants waren zo’n dertig leden afgekomen.
De nieuwe penningmeester Rianne Dunnewold heeft veel ervaring opgedaan door haar werk in managementsfuncties in de zorg. Op dit moment is zij manager bedrijfsvoering bij Estinea in Aalten.
Rianne was al eerder actief in de volleybalwereld, bij Bovo, maar ook bij Orion zelf. Zij heeft besloten in te gaan op het verzoek om penningmeester te worden, omdat een goede financiële huishouding onderdeel is van haar werk.

Applaus en presentjes waren er voor de scheidende bestuursleden Jeroen Westdijk en Emiel Kniest. Hoewel bestuursleden slechts voor twee jaar worden benoemd, had Emiel er op verzoek van andere bestuurders  3,5 jaar van gemaakt, mede door de crisis rond corona. ,,Je was heel erg betrokken bij Orion,’’ zei Jeroen Westdijk, ,,Ook bij het opbouwen van de zaal, bij wedstrijden en na afloop aan de bar.’’

De scheidend voorzitter Jeroen Westdijk zei veel plezier in het leiden van de vereniging te hebben ondervonden. ,,Maar het kostte wel veel tijd en energie. Ik zal me nu meer op mijn steeds drukker wordende werk moeten richten.’’ Jeroen zal nog wel op de achtergrond de administratie van de vereniging bijhouden.


De nieuwe penningmeester Rianne Dunnewold ruikt aan het zojuist ontvangen bloemstukje.

Vrijwilligers
Bij het onderwerp Vrijwilligers meldde secretaris Geert Hilferink, dat een jonge aanwas van vrijwilligers hard nodig is om de vereniging draaiend te houden. Het doen van oproepen werkt nauwelijks, mensen zullen actief benaderd moeten worden. ,,Je ziet dat er weinig animo is onder de leden om iets extra’s te doen. Maar leden moeten begrijpen dat ze toch stappen moeten zetten,’’ aldus Jeroen Westdijk.

Orion heeft op dit moment 300 betalende leden en 60 medewerkers en vrijwilligers. Dat is een behoorlijke terugval, mede door de coronacrisis. Zorgelijk is,  dat vooral jonge leden, die vallen onder het meedoenarrangement van de gemeente, afhaken. Aan de andere kant hebben alle sportverenigingen er last van. Bij de Nevobo alleen al werden 6.000 leden uitgeschreven.

Trainers
Het werven van trainers is ook een probleem geworden, omdat veel scholen later uit gaan in verband met het schuiven van roosters door corona. Het kledingbeleid zal met ingang van het volgende seizoen volledig worden omgegooid. De vergadering ging akkoord met de nieuwe regeling, die inhoudt, dat per team een tas met 12 shirts en broekjes in bruikleen beschikbaar zal worden gesteld. Trainingspakken en andere extra kleding dient men voortaan zelf aan te schaffen via de webwinkel, met korting.

Door het coronajaar heeft Orion een klein financieel verlies geleden. Voor het seizoen 2021-2022 zal dit nog oplopen. Maar er is nog voldoende reserve in kas om dit op te vangen.

Aan het plan om buiten de sporthal te komen tot een beachvolleybalveld, staat nog steeds op de rol, al is er sprake van enig uitstel. De vereniging heeft nog een subsidie van de provincie in kas voor dit project. Er moet alleen nog worden onderhandeld over de juiste locatie. ,,De Nevobo is ook actief op dit onderwerp. In de zomerperiode is het ideaal als met beachvolleybal de conditie op peil kan worden gehouden,’’ lichtte Geert Hilferink toe.