• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Opleiding jeugdtrainers komt eraan

Nieuws

Kwaliteitsimpuls voor onze jeugdopleiding

De afgelopen weken zijn de drie werkgroepen, die het Ontwikkelfasegericht Opleiden-project (OFO) voorbereiden, van start gegaan. De enthousiaste leden van de werkgroepen treffen alle nodige voorbereidingen, zodat we begin 2019 in de zaal kunnen beginnen met de begeleiding en verdere scholing van onze (jeugd)trainers.

Doel van het OFO-project is het ondersteunen en begeleiden van onze jeugdtrainers. Daarmee investeren we niet alleen in hun persoonlijke ontwikkeling. Het project betekent ook een verdere kwaliteitsimpuls voor onze jeugdopleiding.

Ter voorbereiding op de uitvoering zijn drie werkgroepen bezig met verschillende onderdelen. Zo werkt de groep ‘(Door)ontwikkeling technische leerlijnen’ aan een praktische ‘jaarplanning’ waarin verschillende trainingsonderdelen en gewenste leerlijnen benoemd en beschreven staan.
De trainers kunnen vervolgens hun eigen trainingen aan deze jaarplanning spiegelen zodat ze zeker weten dat ze de binnen Orion geldende leerlijnen volgen.

Een tweede werkgroep is bezig met een ‘Tevredenheidsonderzoek’. Dit onderzoek zal binnenkort gehouden worden onder jeugdleden, hun ouders en verzorgers en de jeugdtrainers. De gegevens uit dit onderzoek vormen een nulmeting. Aan het eind van dit seizoen, als het OFO-project is afgerond, volgt een tweede onderzoek. Daaruit moet blijken welke vooruitgang we binnen Orion geboekt hebben.

De werkgroep ‘Trainersbegeleiders’ houdt zich bezig met de voorbereidingen voor de trainersbegeleiders, die tijdens het OFO-project de trainers daadwerkelijk gaan begeleiden. Hiervoor wordt een plan van aanpak geschreven, waarin de basis wordt gelegd voor een brede begeleiding van trainers binnen Orion. De bedoeling is dat we  – na de begeleiding van trainers binnen het OFO-project – ook in de komende seizoenen trainers blijven begeleiden en ondersteunen. Zo willen en kunnen we deze belangrijke vrijwilligers nog beter in staat stellen hun team te trainen.

In januari 2019 worden de trainers en trainersbegeleiders in twee sessies getraind, waarna – zoals het er nu naar uitziet – vanaf februari het ‘werk in de zaal’ gaat beginnen.