• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

Orion investeert in jeugdopleiding

Nieuws

Werkwijze van de trainer is o zo belangrijk

De kick-off van het project Ontwikkelfasegericht Opleiden (OFO) leverde vrijdag 19 oktober veel positieve energie op. Met dit project investeert Orion samen met Nevobo en Topsport Gelderland in de kwaliteit van de jeugdopleiding. Dit doen we door 15 jeugdtrainers verder op te leiden en te begeleiden. En daarbij kunnen we de hulp van leden en ouders en verzorgers goed gebruiken.

Roy Wassen van RW Volley, die ons gedurende het traject vanuit de bond ondersteunt, zette in een presentatie voor een groep van een kleine 40 trainers en ouders de opzet van OFO uiteen. Het gaat wat ver om dit hier in detail te beschrijven, maar belangrijk onderdeel van het project is het afstemmen van het aanbod tijdens trainingen op de ontwikkelingsfase waarin de jonge volleyballers zich bevinden. Daarom worden de trainers tijdens een aantal bijeenkomsten bijgepraat en geschoold over deze verschillende fases en hoe ze daar in hun trainingen rekening mee kunnen houden.

Trainers erg belangrijk

Trainers zijn erg belangrijk voor sportende jeugd. Sterker nog: uit onderzoek blijkt dat trainers een sport kunnen maken of breken bij jongeren. Roy toonde in zijn presentatie enkele onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat ‘saaie trainingen’ en ‘geen fijne trainer’ voorname oorzaken zijn om te stoppen met een sport. In de bijgevoegde Informatiebijeenkomst is de presentatie van Roy terug te vinden.

Een van de deelprojecten binnen het OFO-project is dan ook een tevredenheidsonderzoek onder de (jeugd)leden en hun ouders en verzorgers. Met die inzichten hebben we in beeld wat de leden van Orion verwachten van de jeugdopleiding.

Begeleiding

Een belangrijk onderdeel in het OFO-project is weggelegd voor trainersbegeleiders. Deze begeleiders kijken niet zozeer naar de technische kwaliteiten van een trainer, maar meer naar haar of zijn manier van communiceren en interactie met de leden van het team. Ook dienen deze begeleiders als vraagbaak en klankbord voor de trainer. Roy benadrukte dat de mensen die zich willen aanmelden als trainersbegeleider niet per se verstand van volleybal hoeven te hebben. Het gaat vooral om de omgang met de kinderen en de manier van communiceren en het scheppen van een goede sfeer.

Volgens Roy is het begeleiden van trainers nu nog een vrij zeldzaam fenomeen in de sport, maar er wordt binnen de sportwereld ingezet op een brede invoering van deze ondersteuning. In dit filmpje wordt hierover meer uitleg gegeven

Orion nu en in 2020

Tijdens de informatie-avond werden de aanwezigen na de pauze in zes groepen verdeeld en moest iedere groep op een vel papier aangeven wat Orion op dit moment meer typeert: prestatie of gezelligheid. Deze ‘positie’ moest op het vel in een grafiek gepositioneerd worden. Vervolgens moest iedere groep bepalen waar de jeugdopleiding in 2020 zou moeten staan. Dat leverde leuke discussies op.

Bij alle presentaties kwam één beeld in ieder geval naar voren: de jeugdopleiding van Orion wordt nu vooral als prestatiegericht gezien en (te) weinig als gezellig. Die verschuiving naar ‘iets meer gezelligheid’ mag wat de aanwezigen betreft de komende jaren wel gemaakt worden.

Hoe nu verder

Na deze eerst introductie-avond kan het OFO-project uitgevoerd gaan worden. Hiervoor worden drie werkgroepen gevormd.

  1. Tevredenheidsonderzoek

Binnen deze werkgroep wordt een onderzoek onder de jeugdleden en hun ouders en verzorgers opgezet en uitgevoerd. De resultaten uit dit onderzoek bieden inzicht in het beeld dat leden hebben van de club en wat ze vinden dat er kan of moet gebeuren. (zie pagina 28 van bijlage 2.a)

  1. Technische leerlijnen

De leden van deze werkgroep gaan zich bezighouden met de doorlopende leerlijnen binnen de jeugdopleiding. Ook worden jaarplannen gemaakt en vaardigheden per leeftijdsfase beschreven. (zie pagina’s 29 en 30 van bijlage 2.a) Voor mensen die zich voor deze groep willen melden geldt dat ervaring als volleyballer gewenst is.

  1. Trainersbegeleiders

De leden van deze groep worden nauw betrokken bij de opleiding van de trainers en werken aan een plan van aanpak trainersbegeleiding. Daarnaast krijgen zij training in het observeren en analyseren van trainers, het voeren van een feedback-gesprek en het uitvoeren van de begeleiding van trainers-on-the-job. (zie pagina 31 van de bijlage)

Voor deze drie groepen geldt dat hierin 5 tot maximaal 8 mensen plaats kunnen nemen. Zij gaan – na een eerste startbijeenkomst onder leiding van Roy – aan de slag met hun taken. Tijdens het hele traject is Roy voor begeleiding beschikbaar.

Hoewel we voor alle drie werkgroepen al aanmeldingen hebben ontvangen, kunnen we nog enthousiaste leden, ouders en verzorgers gebruiken die samen met ons de kwaliteit van onze jeugdopleiding naar een hoger niveau willen brengen.

In de bijlage ‘tijdsinvestering’ is te zien dat een bijdrage vaak niet meer dan enkele uren verspreid over een seizoen kost. Zo bouwen we samen aan de jeugdopleiding van Orion!

Geïnteresseerd in het OFO-project en wil je graag ook een steentje bijdragen? Stuur dan een mail aan info@orionvolleybal.nl en laat weten in welke werkgroep je eventueel iets wilt doen. Dan houden we je op de hoogte.

Klik hier voor informatie

Klik hier voor bijlage tijdsinvestering